Author photoAdrian Gubčo 03.06.2021 14:55

Penta Real Estate odhaľuje projekt v Dúbravke

Developer Penta Real Estate plánuje čoskoro naštartovať nový projekt v mestskej časti Dúbravka. Polyfunkčný súbor Medze, ako znie pracovný názov developmentu, by mal vzniknúť južne od sídliska, v nezastavanom páse medzi Dúbravkou a Karlovou Vsou. Podobu súboru hľadal developer v architektonickej súťaži, v ktorej zvíťazila kancelária Pantograph.

Zdroj: Penta Real Estate / FlyingArchitecture

Zdroj: Penta Real Estate / FlyingArchitecture

Developer informoval, že v priebehu tohto týždňa predložil na Ministerstvo životného prostredia dokumentáciu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Preto pristúpil aj k odhaleniu výsledkov architektonickej súťaže, ktorú zorganizoval za účelom nájdenia najlepšej formy riešenia územia južne od areálu, patriacemu Polícii SR. Daná lokalita sa nazýva Horné Krčace, nachádza sa tu aj rovnomenná električková zastávka. Fakt, že Penta Real Estate vlastní dané pozemky, ako aj ukončilo súťaž, je známy už nejakú dobu.

Súťaž bola medzinárodná a prizvané boli architektonické ateliéry zo Slovenska, Českej republiky, Dánska, Holandska a Slovinska. Návrhy posudzovala nezávislá porota v zložení Ing. arch Kornel Kobák – zakladateľ AVK architekti, Pascal Cornips ARCH – partner BCA, Igor Marko MA ARCH ARB – zakladateľ markoandplacemakers. Za investora boli v porote prítomní Juraj Nevolník – výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko a Michal Rehák – riaditeľ rezidenčnej sekcie Penta Real Estate Slovensko.

Na zadanie najlepšie odpovedala koncepcia slovenskej kancelárie Pantograph. „Pantograph vyhral vďaka kvalite návrhu, ktorý zohľadňuje miestne danosti a charakter územia, kvalitu bývania v spojení s prírodou či transformáciu a modeláciu objektov do kopca,“ objasňuje Dušan Ševela, Head of Design Development v Penta Real Estate Slovensko. „Návrh taktiež kladie dôraz na tvorbu mestského prostredia, v rámci ktorého budú mať jednotlivé verejné plochy priame napojenie na verejnú dopravu.“ Kľúčovou funkciou budú rezidencie, vzniknúť tu má 520 bytových a 280 rekreačných ubytovacích jednotiek.

Naplánovaný je vznik 22 nadzemných objektov, ktoré budú vložené do strmého terénu v rozvoľnenej štruktúre. Najmohutnejšie, maximálne trinásťpodlažné objekty sa nachádzajú popri hlavnej osi s električkovou traťou, rovnako ako zhromažďovacie verejné priestranstvá (námestie), s výškou sa mierka zmenšuje. V najvyšších polohách budú už len drobné, dvojpodlažné objekty, umiestnené v bohatej zeleni. Architekti tak chcú podporiť bezkonfliktný prechod medzi zástavbou a lesom.

„Územie je kopcovité a takto koncipovaný projekt absolútne rešpektuje terén, čím prináša mnohé užívateľské benefity. Stratégia je typológiu objektov meniť od polohy v svahu,“ vysvetľuje Dušan Ševela. „Územie sme logicky rozdelili na tri pomyselné zóny. Spodná časť bude mať mestskejší charakter, napojená bude na novozrekonštruovanú električkovú radiálu, vzniknú tu priestory pre obchodné prevádzky, ale aj bývanie. Stredová zóna bude mať komunitný charakter, čomu bude zodpovedať aj jej vybavenosť a napojenie na terén. Tretia zóna je koncipovaná primárne pre rezidenčnú funkciu. Všetky tri zóny budú mať prirodzené prepojenie do blízkeho lesa.“

Občiansku vybavenosť budú zastupovať obchodné prevádzky, najmä v spodnej časti, škôlka a parkovacie kapacity. Developer avizuje, že z celkového počtu 1.246 parkovacích miest bude viac ako 90% v podzemí. Nachádzať sa tu majú aj detské a workoutové ihriská, vodné prvky, cykloinfraštruktúra a developer pripomína aj blízkosť športovísk v okolí – futbalového a zimného štadiónu alebo letného kúpaliska. Veľkou výhodou je električková trať.

„Som rád, že sme v Penta Real Estate pripravili projekt, ktorý posunie realitný development v našom hlavnom meste opäť o kúsok dopredu,“ zhŕňa Marcel Martišek, Senior Project Manager v Penta Real Estate Slovensko. „Svojou kvalitou a riešeniami pôjde skutočne o technologický nadštandard na trhu.   Koncept projektu vychádza z nášho záujmu o dostatok verejného priestoru  s veľkým množstvom zelene, v ktorom sa bude spájať  jedinečná komunitná atmosféra s mestským charakterom bývania v bezprostrednej blízkosti prírody.“

Developer okrem podania dokumentácie na posudzovanie EIA dodáva, že pripravuje podklady pre zisk územného rozhodnutia. Výstavbu by chcel rozbehnúť v treťom kvartáli roku 2023, čo je s ohľadom na rozsah a komplikovanosť projektu realistický termín. Dátum dokončenia špecifikovaný nie je, dá sa však predpokladať výstavba na etapy.

 

Zdroj: Penta Real Estate

 

Penta Real Estate predstavila projekt, ktorý veľmi dobre naznačuje, akým spôsobom sa bude rozvíjať západná strana Ulice M. Schneidera-Trnavského, resp. Karloveskej ulice. Prítomnosť električkovej trate je podnetom k rozvoju hustejšej mestskej zástavby smerom k ulici, kým zelené prostredie vo vyšších častiach nabáda k tvorbe rozvoľnenej štruktúry bodových bytových, alebo teoreticky aj rodinných domov. Prostredie má veľký potenciál pre vznik atraktívnej obytnej štvrte. Zároveň treba doplniť, že ide aj o jedno z najlepších miest v Bratislave, kde by mala takáto štvrť vzniknúť.

Podobu Polyfunkčného súboru Medze, ako ju Penta Real Estate teraz predstavila, treba zatiaľ brať skôr ako rámcovú – postupne ešte prejde úpravami, hoci základné parametre sa nezmenia. Fakt, že developer už podal dokumentáciu na EIA, svedčí o tom, že od vyhodnotenia súťaže prešla dlhá doba, počas ktorej vznikol podrobnejší projekt. Vyhodnotený musel byť aj z ekonomického hľadiska, preto možno predpokladať, že skutočne vznikne sľubovaný rozsah verejného priestoru. Pred spustením predaja bytov je ale ešte dlhá doba.

Medze sa pripoja k sérii developmentov, ktoré sa realizujú alebo pripravujú v blízkom okolí. Najväčším sú Čerešne City od ITB Development, ktoré predstavujú koncept obytného súboru tvoreného riadkovou zástavbou s aktívnymi komunitnými dvormi. Po doplnení o poslednú ohlásenú piatu etapu, Čerešne Plaza, tu však pribudne aj námestie mestského charakteru, spoločne s vybavenosťou a výškovými budovami. Dnes je vo výstavbe druhá etapa.

Menším projektom sú nedávno predstavené Zelené Záluhy, kde vznikne nahradením bývalej administratívnej budovy Slovenskej agentúry životného prostredia relatívne komorný a príjemný bytový dom. Realizácia projektu sa už spustila a v čase rozbehu Medzí už bude ukončená. Opäť sa tým posilní rezidenčný charakter miesta, kde sú dnes umiestnené najmä objekty vybavenosti. Z nerezidenčných projektov možno spomenúť transformáciu areálu Športového centra polície, kde pribudnú nové športoviská, kým pôvodné sa obnovia.

Napokon je tu ešte otázka premeny území južne od projektu Penty, kde sa v minulosti hovorilo o vzniku štvrte Duby. Táto stojí na problémoch s pozemkami aj odpore mestskej časti Karlova Ves. Predstava, že to tak bude naveky, je však nereálna. Priestor čaká na investora, ktorý bude mať dostatočne silný koncept a kapitálovú silu, aby ho dokázal zrealizovať. V takom prípade nebude môcť ani Karlova Ves zmene brániť donekonečna – aj podľa Územného plánu je to rozvojové územie, jeho premena je teda verejným záujmom.

Bratislava sa tak postupne blíži k urbanizácii ďalšieho priestoru, ktorý zmenu už potreboval. Výhodou je, že tu nevznikne čisto monofunkčná štvrť bez vybavenosti, ale lokalita, ktorá bude poskytovať dobré spojenie bývania, športu a zelene. Takáto forma developmentu je pre mesto priaznivá a v mnohých ohľadoch môže byť vzorom aj pre výstavbu v iných častiach metropoly.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Penta Real Estate / FlyingArchitecture
  • Zdroj: Penta Real Estate / FlyingArchitecture
  • Zdroj: Penta Real Estate / FlyingArchitecture
  • Zdroj: Penta Real Estate / FlyingArchitecture
  • Zdroj: Penta Real Estate / FlyingArchitecture

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube