YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 11.01.2019 09:30

Polyfunkčný objekt Vajnorská prešiel posudzovaním EIA

Mohutný projekt polyfunkčného domu na Vajnorskej ulici, v prostredí charakteristickom skôr skladmi a menšími administratívnymi budovami, pomaly napreduje v povoľovaní. Zámer spoločnosti RV Development 1 obdržal záverečné stanovisko v hodnotení EIA, ktoré je predpokladom pre ďalšie kroky v povoľovaní.

Zdroj: RV Development 1, s.r.o.

Zdroj: RV Development 1, s.r.o.

Zámer bol prvýkrát zverejnený v roku 2016 a už vtedy vyvolal údiv svojou funkciou, hmotou a vzhľadom. V okrajovej časti mesta, kde sa dnes nachádza nesúrodá zmes rozličných skladov, administratívnych budov, autosalónov a výnimočne ubytovní, má pribudnúť obrovský objekt s bývaním a menšou občianskou vybavenosťou.

Investor pôvodne predložil projekt v dvoch variantoch, ktoré sa líšili orientáciou, základná schéma však bola rovnaká: dom v tvare písmena E by bol zložený z viacerých objektov (pavilónov), pričom ramená domu mali charakter chodbových objektov, pavilón, ktorý ich prepájal, bol pavlačový. S výškou dvanástich nadzemných podlaží by dom prevyšoval akúkoľvek zástavbu v okolí. Aj dnes sa na mieste nachádza nízka priemyselná budova, ktorá by bola zasanovaná.

Mimoriadne sú aj bilancie pre dom, kde sa počíta so 448 obytovacími jednotkami, z toho je 130 bytov a 318 apartmánov. Keďže ide z väčšej časti o apartmány s nižšími nárokmi na parkovanie, investor plánoval vybudovať „len“ 356 parkovacích miest. Súčasťou komplexu má byť škôlka, reštaurácia a kaviareň.

 

Zdroj: RV Development 1, s.r.o.

 

V zámere je projekt označený za moderné riešenie vytvárajúce mestské prostredie, ako aj za počiatok širšej revitalizácie územia. Nie je prekvapivé, že sa s daným názorom viacerí nestotožnili, hoci je prekvapivé, že s významnou kritikou prišiel v posúdení zámeru Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy.

Ten otvorene napísal, že navrhovaný projekt je nízkej architektonickej kvality a výrazu, bez väzby na okolité územie a ako taký nevhodný. Pred realizáciou požaduje vypracovanie Urbanistickej štúdie lokality, ktorá preverí možnosti situovania rezidenčnej zástavby v tejto časti mesta. S týmto stanoviskom sa stotožnila aj mestská časť Bratislava – Nové Mesto.

Investor tak do posudzovania predložil aj tretí variant, ktorý sa však nelíši menším počtom podlaží, bytov a apartmánov, ale väčším počtom parkovacích miest, ktorých je 490, a niekoľkými bytmi navyše. Posudzovateľ, teda Ministerstvo životného prostredia, odporučil na realizáciu práve tento variant, keďže napriek konštatovaniu o nízkej kvalite, nikto nenamietol samotnú realizáciu projektu.

Projekt by mal ešte prejsť posudzovaním na Magistráte, ktorý overí súlad s Územným plánom. Keďže boli predtým v tomto smere výhrady, teoreticky sú možné určité korekcie. Dnes je totiž územie vedené ako plocha pre obchod, výrobné a nevýrobné služby. Investor tak možno bude musieť čakať na zmenu Územného plánu, čo by realizáciu odsunulo o niekoľko rokov.

Spoločnosť RV Development 1, s.r.o., patrí k SPV spoločnostiam, blízkym aktivitám podnikateľa Ivana Kmotríka st. Investor sa zatiaľ nepreslávil projektami vysokej architektonickej kvality a ani Vajnorská, ak sa zrealizuje, nebude žiadnou výnimkou, skôr naopak.

Keďže bývanie v danej lokalite určite nebude patriť k najatraktívnejším, je zrejmé, že nízke ceny v kombinácii s obrovským rozsahom vytvoria v projekte špecifickú komunitu, kde budú zrejme výraznú časť tvoriť len dočasní bývajúci spolu so sociálne slabšími obyvateľmi. Vzhľadom na odlúčenie od významnejších komunitných priestorov a aktivít hlbšie v meste, je namieste obava pred postupnou degradáciou obytného prostredia.

Pripomienka Magistrátu, že územie treba najprv preveriť štúdiou a až následne povoľovať projekty, je teda správna. Bývanie by sa malo stať súčasťou lokality až v čase, kedy bude jasné, či sa okolie Vajnorskej alebo Starej Vajnorskej stane rezidenčnou štvrťou, alebo si zachová súčasný priemyselný charakter.

Platí síce, že dostupné byty treba, zároveň však treba myslieť na sociálne zaradenie sa obyvateľstva, čo si vyžaduje budovanie podobných projektov v oblasti, kde nebudú mať rezidenti pocit života v gete. Pozdržať tento projekt teda považujem, trochu netypicky v kontexte filozofie blogu, za správne.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Polyfunkčný komplex Vajnorská získal zelenú od mesta

17.02.2022 18:18:22 Adrian Gubčo

Zámer Polyfunkčného komplexu Vajnorská patrí ku kontroverzným bratislavským projektom. Známym sa stal nielen svojou mimoriadnou hmotou, ale aj snahou developera – spoločnosti RV Develoment 1 blízkej Grafobal Group Development, teda firme pod kontrolou Ivana Kmotríka st. – zadeklarovať niektoré byty ako sklady. Teraz však projekt po úpravách získal od Hlavného mesta zelenú.

Čítať viac

Grafobal Group Development v problémoch?

15.04.2020 10:44:00 Adrian Gubčo

Grafobal Group Development nepatrí k najväčším bratislavským developerom, napriek tomu pripravuje v Hlavnom meste viacero veľkých zámerov, vrátane veľmi kontroverzných projektov.  Z kuloárov však v poslednej dobe prenikajú správy, že investor sa spolu s blízkymi firmami údajne snaží niektoré developmenty predať.

Čítať viac

Bude Vajnorská zónou štartovacích bytov?

14.11.2019 10:25:00 Adrian Gubčo

Vajnorská ulica patrí k najdlhším uliciam v Bratislave, vďaka čomu ju ohraničujú rozličné typy zástavby. Kým v úseku od Trnavského mýta po Tomášikovu ulicu, resp. po podjadz popod železničnú trať, ide o mestskú triedu s polyfunkčnou zástavbou, ďalej má okolie ulice industriálny charakter. A práve v tomto území sa plánuje výstavba projektov s dostupnými bytmi.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube