Author photoAdrian Gubčo 29.10.2020 17:30

Spustila sa rekonštrukcia Laurinskej 14

Do rekonštrukcie ide jedna z výrazných budov bratislavského historického jadra. Administratívno-obchodný objekt na Laurinskej 14 zo 70-tych rokov 20. storočia bol dlhé roky prázdny, výnimkou bolo len populárne bistro na prízemí. Po obnove by sa mala obnoviť administratívna funkcia, v minulosti sa v nej etablovali dizajnové podujatia.

Zdroj: Kuklica Smerek Architekti

Zdroj: Kuklica Smerek Architekti

Mohutná, osempodlažná budova vznikla na začiatku 70-tych rokov ako sídlo Štátneho projektového ústavu. Vybudovaná bola na starej, stredovekej parcele v domoradí, ktoré bolo historicky nalepené na južnú časť mestského opevnenia. V prvej polovici 20. storočia sa však začali parcely v tomto bloku prestavovať v súvislosti s celkovým rozvojom centra Bratislavy, ktorá sa stala metropolou slovenskej časti Československa. Na podobe Laurinskej sa to odrazilo v zániku niektorých domov aj zvyškov hradieb a ich nahradení novostavbami.

Tento proces pokračoval individuálnymi budovami aj v druhej polovici 20. storočia (a, prísne vzaté, dodnes nie je ukončený), pričom najvýraznejším vstupom bola práve výstavba sídla projektového ústavu. Autorom je architekt Štefan Ďurkovič, častý spolupracovník slávneho Štefana Svetka, s ktorým kooperoval napríklad na podobe sídla Slovenského rozhlasu. Budova je v štýle neskorej moderny a je ustúpená od stavebnej čiary.

Nido

Odlišný štýl architektúry aj mimoriadna mierka z nej robia v prostredí ulice pomerne cudzorodný prvok, čo je umocnené jej stavom. S výnimkou prízemia nemajú vyššie podlažia stále využitie, hoci občasne sa tu konajú podujatia. Inak však objekt chátra. Majiteľom je spoločnosť Druhá staromestská s.r.o., blízka niektorým známym menám aj z developerského prostredia.

Teraz sa však situácia mení a budova je skrytá pod lešením. Realizovať by sa mala komplexná rekonštrukcia, po ktorej sa pravdepodobne obnoví pôvodná kancelárska funkcia objektu, no pritom sa prispôsobí súčasným normám a nárokom. To bude znamenať aj čiastočné úpravy vizuálu budovy, keďže existujúce loggie a okná pôsobia už značne zastaralo. Rekonštrukciu navrhuje kvalitná architektonická kancelária Kuklica Smerek Architekti, čo je predpokladom k dobrej úrovni obnovy.

Otázkou však ostáva, kto presne bude v budove sídliť. Ešte v roku 2014 sa stala miestom, kde sa konal Bratislava Design Week, pre ktorý poskytovala ideálne priestory. Firmy z prostredia dizajnu by sem zapadli aj dnes, pričom by mohli čerpať z blízkosti dizajnových obchodov a populárnych urbánnych bistier v okolí, zároveň by im nemusel prekážať nedostatok parkovacích miest. Kancelárie v objekte sú inak ideálnou funkciou, hlavná fasáda je orientovaná na sever a dispozícia je otvorená, čo umožňuje prispôsobenie si priestorov.

Keďže má ísť o pomerne masívnu prestavbu, ukončenie prác nepredpokladám skôr ako ku koncu budúceho roka. To sa pravdepodobne odrazí aj na otvorení lokálneho bistra. V každom prípade, obnova a oživenie prázdnej budovy je z môjho pohľadu pozitívnym krokom.

 

Zdroj: Kuklica Smerek Architekti

 

Hoci rekonštrukciu budovu oceňujem, Laurinská 14 nebude asi ani napriek čiastočnému zlepšeniu podoby populárnou stavbou. Popri menších historických domoch na Laurinskej je tento objekt skutočne obrovský, „provokuje“ aj svojim odstúpením od stavebnej čiary. Svojim charakterom by oveľa lepšie dotvoril zástavbu v iných častiach centra, ako v srdci historického jadra Bratislavy.

Všetko nasvedčuje tomu, že budova nadviazala na modernistické, resp. funkcionalistické myšlienky, kedy architekti a stavitelia navrhovali budovy v súlade s budúcimi predstavami o rozvoji mesta. V dôsledku toho sa budovali domy s väčšou mierkou a odstúpené, keďže sa očakávalo, že ulice budú širšie a zástavba mohutnejšia. Príkladom podobného prístupu je Obchodná ulica, kde vzniklo viacero funkcionalistických domov, ktoré sa dnes týčia vedľa pôvodných vinohradníckych dvorov.

Daná transformácia ulíc sa však už s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nezrealizuje a vybudované domy budú osamotenou pripomienkou historických plánov. Na druhej strane, nie vždy ide negatívny jav – ako upozorňuje český kritik architektúry Adam Gebrian, podobné javy, kedy je budova odstúpená od stavebnej čiary, vytvárajú zaujímavý podnet pre rozšírenie a aktivity vo verejnom priestore. Laurinská 14 to dokonale odzrkadľuje, keďže miestne bistro využíva plochu pre svoju letnú terasu, ktorá je počas teplých mesiacov rušným a atraktívnym miestom.

Bez ohľadu na vnímanie architektonickej príťažlivosti budovy tak bude táto generátorom aktivity a života v centre a z funkčného hľadiska ho vhodne dotvorí. Ostane zároveň odkazom na historickú etapu, ktorou bola druhá polovica 20. storočia a neskorá moderna v slovenskej architektúre.

Laurinská 14 nie je jedinou stavbou z tohto obdobia v historickom jadre. V podstate na tej istej ulici sa nachádza ešte jeden objekt, ktorý by si zaslúžil komplexnú rekonštrukciu – Dom slovenských spisovateľov na Laurinskej 2 pri križovatke s Rybárskou bránou. Jeho autorom je Jozef Lacko, autor Mostu SNP, ktorý je čerstvo kultúrnou pamiatkou (podobné snahy boli aj v prípade Domu slovenských spisovateľov). Objekt je tiež do veľkej miery prázdny a zanedbaný.

Kvalitná obnova Laurinskej 14 snáď bude inšpiráciou pre majiteľov Domu slovenských spisovateľov (vrátane Spolku slovenských spisovateľov), aby sa na vysokej úrovni postarali aj o túto zaujímavú budovu. Iná ako špičková kvalita architektúry, vrátane rekonštrukcií existujúcich objektov, by totiž v tejto časti mesta mala byť neprípustná.

 

Fotografie z 23.10.2020.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Kuklica Smerek Architekti
  • Zdroj: Kuklica Smerek Architekti
  • Zdroj: Kuklica Smerek Architekti

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube