YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 02.02.2022 14:47

Svet zdravia Bory je dokončený na 70% a spúšťa predregistráciu pacientov

Výstavba nemocnice Svet zdravia v Boroch – označovanej investorom ako Nemocnica novej generácie – sa blíži k dokončeniu. Zvonku je už prakticky skompletizovaná, kým v interiéri sa pripravuje najdelikátnejšia časť realizácie v podobe inštalácie technológií a postupného nábehu jednotlivých lekárskych procesov. Otvorená by mala byť v marci 2023.

Zdroj: Svet zdravia / Pictown

Zdroj: Svet zdravia / Pictown

Svet zdravia Bory, pripravovaný rovnomennou spoločnosťou, blízkou finančnej skupine Penta, je vo výstavbe už od roku 2018. Mohutný zdravotnícky komplex sa nachádza severne od nákupného centra Bory Mall v novej štvrti, developovanej realitnou divíziou Penty, Penta Real Estate. Investor ju prezentuje ako prvú koncovú nemocnicu siete Svet zdravia a jedno z najmodernejších a najšpičkovejších zdravotníckych pracovísk na Slovensku. Zároveň ide o mimoriadne náročnú stavbu s komplikovaným nábehom po jej dokončení.

Aj preto už teraz Svet zdravia rozbieha predregistráciu pacientov, ktorí plánujú v roku 2023 zdravotný úkon – pôrod, operáciu alebo špeciálne vyšetrenie. Spoločnosť predpokladá, že vďaka predregistrácii si bude môcť lepšie naplánovať výkony v nemocnici. „V Nemocnici Bory plánujeme uskutočniť 35-tisíc hospitalizácií ročne a 350-tisíc ambulantných vyšetrení, čo je pri prepočítaní na jeden deň vysoké číslo. Naša nemocnica ale vyrastá na zelenej lúke a nemá preto vytvorenú klasickú databázu svojich pacientov tak, ako iné, ktoré vznikli pred desiatkami rokov,“ objasňuje jeden z dôvodov medicínsky riaditeľ Nemocnice Bory Róbert Hill. „Ak k nám teda zavíta pacient v prvý deň, musí vyplniť všetky vstupné dáta, čo síce netrvá dlho, ale pri stovkách nových pacientov denne nastáva spomalenie chodu nemocnice.“ Predregistráciou sa má tomuto problému predísť.

Nejde však o jediný problém. V dôsledku pandémie koronavírusu COVID-19 došlo k odkladaniu množstva plánovaných operácií. Po jej odznení sa tak očakáva obrovský nápor na zdravotníctvo. Vďaka predregistráciám však bude podľa Hilla nemocnica v Boroch schopná okamžite začať dobiehať straty.

Pacienti budú priebežne informovaní o vývoji projektu aj o presnom dátume úkonu. „V okamihu, keď dostaneme povolenie na prevádzku nemocnice a staneme sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, približne mesiac pred otvorením, budeme vedieť predregistrovaných pacientov osloviť znova, aby doplnili svoje údaje týkajúce sa ich zdravotného stavu. Následne si môžu rezervovať prvé termíny na vyšetrenie a naša vzájomná komunikácia už teda bude veľmi rýchla,“ dopĺňa Hill. Keďže má nemocnica disponovať viacerými doteraz na Slovensku nevyužívanými technológiami, pomôcť to má aj pacientom, ktorí by inak museli za zákrokmi do zahraničia.

Pred spustením prvých oddelení však prejde Svet zdravia viacerými etapami dokončovania a rozbehu. Už v apríli tohto roku by sa mala začať inštalovať medicínska technika. V lete zas začne nastupovať nemedicínsky personál, ktorý sa takto už vopred zoznámi s mohutným komplexom. Ukončenie kolaudácie predpokladá investor v októbri a následne vo februári 2023 začne nastupovať aj medicínsky personál a spustia sa priame registrácie pacientov. Ako už bolo spomenuté, otvorenie nemocnice pre verejnosť sa očakáva v marci 2023, aj to však bude len začiatok približne deväť mesiacov trvajúceho procesu nábehu do plnej prevádzky.

V rámci otvorenia nemocnice bude najprv spustená ambulantná a rádiodiagnostická časť. S rozbehom rádiodiagnostiky nemocnica zároveň otvorí aj pracovisko radiačnej onkológie, ktoré bude mať k dispozícii prístroj CyberKnife (kybernetický nôž), na Slovensku prvý. „Ide o veľmi presné ožarovanie nádorových ložísk, ale s oveľa väčšou mierou precíznosti ako má klasický konvenčný lineárny urýchľovač. Je vhodný na niektoré veľmi citlivé oblasti ako napríklad mozog, pľúca alebo prostata, pričom CyberKnife dokáže eliminovať pohyb tela alebo orgánu a tým pádom sa minimalizuje  poškodenie okolitých štruktúr,“ vysvetľuje medicínsky riaditeľ. Ide o jeden z tých typov liečby, za ktorým dnes treba cestovať do zahraničia, najmä do Ostravy.

V ďalších mesiacoch bude nemocnica pridávať zložitejšie úkony. V ďalšej etape tak pribudne jednodňová chirurgia a v máji sa pridá aj lôžková časť, spoločne s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny. V máji, príp. v lete je naplánované aj otvorenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Za logisticky veľmi náročný považuje Svet zdravia proces sťahovania Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) z polikliniky Medissimo v Petržalke. Dnes ide o enormne vyťažené pracovisko s výkonmi, ktoré sú nezriedka život zachraňujúce. Výpadok je tak neprípustný.

Ako posledné pôjdu do prevádzky laboratóriá, nemocničná lekáreň, centrálna prípravovňa liekov a nakoniec urgentný príjem a pracovisko dialýzy. Toto by malo prebehnúť na jeseň 2023. V tom čase tak bude nemocnica Bory plne otvorená pre širokú verejnosť. Všetky etapy postupného spúšťania nemocnice plánuje Svet zdravia intenzívne komunikovať, aby sa nestalo, že pacienti budú musieť byť odmietnutí.

 

Budúca recepcia do Nemocnice novej generácie Bory. Zdroj: AT26 Architects / willbe

 

Dokončený Svet zdravia Bory bude veľkým zariadením, ktoré bude poskytovať zdravotnú starostlivosť vo viac ako 30 medicínskych špecializáciách a v šiestich komplexných multidisciplinárnych programoch. Umiestnených tu bude 400 lôžok. V nemocnici by malo pracovať 1,4-tisíc zamestnancov, ktorý sa už postupne naberá. Podľa Róberta Hilla, z 320 lekárov je už potvrdených vyše 60, plus sa pridajú zamestnanci z Medissima. Intenzívna náborová kampaň aj pre stredné či nižšie pozície sa však spustila až v priebehu tohto roka. V čase otvorenia nemocnice už bude dokončená aj priľahlá zamestnanecká ubytovňa.

Investor hovorí, že nemocnica bude prístupná pre všetkých pacientov v podmienkach verejného zdravotného poistenia, pričom záujem o umiestňovanie svojich klientov do Borov už potvrdili Union či Dôvera. Zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne ešte odpoveď neprišla, Svet zdravia si však nevie predstaviť, že by VšZP umiestňovanie svojich poistencov odmietla – neprospelo by to podľa súkromnej spoločnosti nikomu. Pacienti totiž budú mať k dispozícii vysoký štandard pobytu, zákrokov, technologického vybavenia aj odbornej kapacity zamestnancov. Okrem koncovej nemocnice však budú Bory aj spádovou nemocnicou pre časť Bratislavy.

Svet zdravia tvrdí, že vznik Nemocnice novej generácie Bory sa pozitívne odrazí na kvalite slovenského zdravotníctva a kapacitách, prispievajúcich k odľahčeniu existujúcich nemocníc. Na kritiku, že nábor zamestnancov do Borov vytiahne špecialistov z iných, štátnych zariadení reaguje, že väčšina popredných expertov budú slovenskí či českí doktori (snaha osloviť aj ukrajinských odborníkov zatiaľ nebola veľmi úspešná), ktorí prídu zo zahraničia. Ak aj dôjde k odlivu zamestnancov z iných nemocníc, stále sa budú starať o tých istých pacientov. Výsledkom tak má byť win-win pre klientov.  

Jedným z benefitov, ktorý má vznik Borov priniesť, je aj uvoľnenie Medissima. V prípade tohto komplexu sa zvažuje jeho pretvorenie na miesto následnú starostlivosť, resp. rehabilitáciu, pre ľudí zo spádovej oblasti, prípadne pre paliatívnu liečbu. Definitívny koncept plánuje Svet zdravia predstaviť až v priebehu roka 2023. Zariadenie, inak umiestnené v dobrej polohe na nábreží Veľkého Draždiaka, kde sa v susedstve očakáva vznik nových promenád alebo vybavenosti, by tak vzniklo asi až neskôr, možno v roku 2024.

Svet zdravia aktuálne odmieta v Boroch len zriadenie pediatrickej liečby. Tá je údajne už kapacitne dobre pokrytá v iných zariadeniach. To síce neznamená, že dieťa nebude v určitých prípadoch (pri akútnych zákrokoch) ošetrené, ale samostatné detské oddelenie či nemocnica súčasťou Sveta zdravia Bory nebude.

Na druhej strane, zdravotný komplex v Boroch ostáva do budúcna technicky rozšíriteľný a minimálne nejakú dobu bude na expanziu ponechaná priestorová rezerva. Aká bude jej budúcnosť, však musí rozhodnúť Penta Real Estate ako vlastník pozemkov v oblasti. Svet zdravia si však vie predstaviť vznik akéhosi študentského kampusu po vzore obdobných komplexov v zahraničí. Tie tvoria akési zdravotnícke mestá v meste. V tomto smere už údajne prebiehajú rokovania so zdravotnými a lekárskymi fakultami či s Bratislavským samosprávnym krajom.

 

Aktuálny stav nemocnice v Boroch. Zdroj: Svet zdravia

 

Bratislava a Slovensko je tak tesne pred ziskom moderného zdravotníckeho zariadenia, ktoré by malo významne zvýšiť štandard poskytovania aspoň časti zdravotnej starostlivosti – s ohľadom na fakt, že Svet zdravia Bory nebude poskytovať úplne všetky úkony a špecializácie. Jednolôžkový štandard, dobre zariadené izby, „liečivá architektúra“, moderné technológie a prístroje a civilizované pracovné prostredie pre personál je však, bohužiaľ, v slovenských pomeroch stále pomerne veľkým luxusom. Takéto zariadenie muselo prísť od súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Štát ostáva ďaleko pozadu.

V nedávnej dobe sa síce vyskytli úvahy, že by štát do Borov vstúpil a tieto by prebrali funkciu chýbajúcej koncovej nemocnice. Tou mali byť Rázsochy, vývoj tohto projektu je však pomalý. Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský tak nadhodil iné riešenie. „Nevylučujem, že dôjde k diskusii s vlastníkom nemocnice na bratislavských Boroch a urobí sa niečo, čo sa chcelo aj predtým. Prevádzkovateľom by mohla byť súkromná spoločnosť a majiteľom by mohol byť štát,“ povedal pre TASR na konci minulého roka.

Svet zdravia tvrdí, že nič konkrétne ešte na stôl nedostal, preto sa nevie k tejto možnosti vyjadriť. Nápad ministra má však kritikov – bude totiž jasné, že Bratislava nezíska novú, plne komplexnú nemocnicu s tisíc lôžkami, kde sa budú poskytovať aj zákroky a úkony, ktoré nie sú komerčne tak zaujímavé ako to, čo sa bude realizovať v Boroch. Plán štátu ráta s odkúpením Borov (ktoré budú stáť asi štvrť miliardy eur) z Plánu obnovy a prevádzkovaním Svetom zdravia. Keďže sa však z Plánu obnovy plánujú financovať ďalšie zariadenia, vrátane veľkej novej nemocnice v Martine, na výstavbu Rázsoch už nezvýši.

Tento postup nepovažujem za šťastný. Nemocnica Bory je vynikajúcim obohatením siete nemocníc a zdravotníckych zariadení na Slovensku a v Bratislave zvlášť. Nastavuje kvalitatívnu latku, ktorá však nesmie byť bariérou, ale výzvou – výzvou pre štát, aby popri súkromnom zariadení vybudoval aj jedno komplexné štátne a nahradil chradnúce Kramáre. Krajiny robí vyspelými ich prístup ku kvalite života ich občanov: k ich zdravotnému stavu, nádeji dožitia, prevencii úmrtia alebo možnostiam pre produktívny vstup do spoločnosti. To však len samotné Bory nezabezpečia.

Aj napriek ich vzniku by sa tak nemal strácať zreteľ z kľúčovej úlohy: vybudovať špičkovú, veľkú a komplexnú nemocnicu na bratislavských Rázsochách, a to aj za cenu, že sa ju nepodarí naplno zafinancovať z Plánu obnovy. Čo je v konečnom dôsledku niekoľko stoviek miliónov eur oproti tisícom, možno desaťtisícom zachránených a predĺžených životov?

 

Pozrite si priebeh výstavby Sveta zdravia v Boroch vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Svet zdravia
  • Zdroj: Svet zdravia / Pictown
  • Zdroj: Svet zdravia
  • Zdroj: AT26 Architects / willbe
  • Zdroj: AT26 Architects / willbe
  • Zdroj: AT26 Architects / willbe
  • Zdroj: AT26 Architects / willbe
  • Zdroj: Svet zdravia

Súvisiace články

Veľký skok v kvalite života. Bratislava má oficiálne novú nemocnicu

05.01.2023 17:26:54 Andrej Sárközi

Nemocnica Bory so siete Svet zdravia je momentálne najmodernejšou nemocnicou v Bratislave. Nové zdravotnícke zariadenie v lamačských Boroch získalo stavebné povolenie v júli roku 2018 a o mesiac neskôr začalo s výstavbou. V novembri roku 2022 bola skolaudovaná. Aktuálne prekonala ďalší zásadný míľnik.

Čítať viac

Najnovšia nemocnica na Slovensku je pred otvorením. Pozrite sa dovnútra

25.11.2022 14:16:27 Adrian Gubčo

Nemocnica Bory, ktorú postavili v bratislavskom Lamači, získala od príslušného stavebného úradu kolaudačné rozhodnutie, ktoré tento týždeň nadobudlo účinnosť. V piatok počas tlačovej konferencie o tom informoval generálny riaditeľ Nemocnice Bory Ľuboš Lopatka. Kolaudačné rozhodnutie už má aj ubytovňa pre zamestnancov, ktorú postavili vedľa nemocnice.

Čítať viac

Najmodernejšia bratislavská nemocnica je stavebne dokončená. Otvorená má byť pre všetkých

04.11.2022 13:10:48 Adrian Gubčo

V novej štvrti Bory vrcholia práce na realizácii najmodernejšieho zdravotníckeho zariadenia v Bratislave i na Slovensku – na Nemocnici Bory. Spoločnosť Svet zdravia, blízka finančnej skupine Penta, už dokončila stavbu a komplex pripravuje na otvorenie. Metropola tak získa novú koncovú nemocnicu, ktorá by mala úrovňou dosahovať vysoký medzinárodný štandard.

Čítať viac

Nemocnica Bory získava technológie a rozšíri sa o medicínsky kampus

05.05.2022 14:04:15 Adrian Gubčo

Nemocnica Bory, prvá veľká súkromná nemocnica v Bratislave, sa blíži k dokončeniu. Investor Penta Hospitals deklaruje, že výstavba je už hotová na 80%. V budove sa začalo s inštaláciou technológií, stavebník navyše ohlásil zásadnú novinku: po dohode so spoločnosťou Siemens Healthineers by mal mať prístup k najpokrokovejším zariadeniam počas najbližších 15 rokov. Ďalšou dôležitou správou je vznik medicínskeho kampusu, slúžiaceho na výučbu, vedu a výskum.

Čítať viac

Nemocnica Bory je rok pred otvorením, pozrite sa dovnútra

09.03.2022 17:51:11 Adrian Gubčo

Nemocnica Bory, nazývaná aj Nemocnica novej generácie či Svet zdravia Bory, sa blíži k otvoreniu. Takto o rok by mala privítať prvých pacientov, už teraz však začínajú prvé časti rozsiahleho medicínskeho komplexu získavať definitívnu podobu. Investor, spoločnosť Svet zdravia, preto odhalil interiér zariadenia a zároveň predstavil prvé tváre, ktoré budú zodpovedať za vysokú úroveň poskytovanej starostlivosti.

Čítať viac

Nemocnica v Boroch odhaľuje fasádu

16.06.2021 15:00:00 Adrian Gubčo

Výstavba novej nemocnice v Boroch dospela do štádia, kedy začína byť zreteľná jej finálna podoba. Na najviac exponovanej juhovýchodnej fasáde už bolo nainštalované obloženie a rýchlo postupujú aj práce v interiéroch. Investor, spoločnosť Svet zdravia, patriaca do portfólia firiem okolo skupiny Penta Investments, plánuje nemocnicu otvoriť v roku 2023.

Čítať viac

Nemocnica v Boroch je spolovice hotová

23.04.2021 16:54:15 Adrian Gubčo

Výstavba tzv. Nemocnice novej generácie v štvrti Bory, patriacej do siete Svet zdravia, napreduje v rýchlom tempe. Hrubá stavba, spoločne so strešnými konštrukciami a okennými výplňami, bola dokončená na konci minulého roka, práce sa tak sústredia na interiér. Podľa investora sú dnes hotové na 48%, čo je podnetom pre rozbeh ďalších fáz náborov nových zamestnancov. 

Čítať viac

Svet zdravia v Boroch je v štádiu hrubej stavby, pribudne aj ubytovňa pre zamestnancov

20.01.2021 16:37:37 Adrian Gubčo

Projekt výstavby nemocnice Svet zdravia v štvrti Bory dosiahol dôležitý míľnik: mohutný objekt je v štádiu hrubej stavby a práce sa začínajú sústrediť na interiéry. Prvá veľká súkromná nemocnica v Bratislave je tak čoraz bližšie k realite. Investor, spoločnosť Svet zdravia, patriaca do portfólia firiem okolo finančnej skupiny Penta, navyše pripravuje aj výstavbu ubytovacích kapacít pre zdravotnícky personál.

Čítať viac

Nemocnica v Boroch rastie, čoskoro začne najímať prvých zamestnancov

30.01.2020 09:45:38 Adrian Gubčo

Výstavba nemocnice Svet zdravia Bory, nazývanej aj Nemocnica novej generácie, rýchlo napreduje a čoskoro dosiahne štádium hrubej stavby. Spoločnosť Svet zdravia, blízka finančnej skupine Penta Investments, zároveň uvádza, že na 1,2-tisíc pracovných pozícií už má rovnaký počet uchádzačov. Sprevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa každopádne očakáva až v priebehu roka 2022.

Čítať viac

Nemocnica v Boroch rastie

16.12.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

V Boroch už výrazne rastie nová nemocnica, patriaca do siete Svet zdravia. Má ísť o najmodernejšiu nemocnicu v Bratislave, ktorá bude koncová - minimálne do doby výstavby veľkej štátnej nemocnice na Rázsochách.

Čítať viac

Penta predstavuje detaily Nemocnice novej generácie v štvrti Bory

25.04.2019 16:40:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Penta Investments spoločne so zástupcami siete Svet zdravia dnes predstavila detaily novej bratislavskej nemocnice, ktorá už vzniká v rastúcej štvrti Bory. Podľa predstáv spoločnosti má ísť o najmodernejšie pracovisko na Slovensku s európskou úrovňou, ktoré má vynahradiť nedostatky existujúcich štátnych zariadení.

Čítať viac

Nemocnica Svet zdravia rastie, pribudne aj ubytovňa pre personál

16.04.2019 10:35:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate, resp. zdravotnícka divízia spoločnosti Penta, napreduje vo výstavbe novej nemocnice v štvrti Bory. Má ísť o najmodernejšie zdravotnícke zariadenie v metropole s vysoko kvalifikovaným personálom. Aj preto plánuje dcérska spoločnosť Penty vybudovať v priamom susedstve nemocnice ubytovanie pre potreby zamestnancov.

Čítať viac

Penta odhaľuje nové vizualizácie nemocnice v Boroch

21.02.2019 14:15:00 Adrian Gubčo

Už niekoľko mesiacov je vo výstavbe nemocnica v rozvíjajúcej sa štvrti Bory, ktorá má byť po dokončení najmodernejším zariadením svojho druhu na Slovensku. S postupujúcou realizáciou sa teraz odhaľujú ďalšie vizualizácia a informácie o zdravotníckom komplexe. Developerom je spoločnosť Penta Investments, prevádzkovateľom nemocnice bude sieť Svet zdravia.

Čítať viac

Construction update: Bory Bývanie & Svet zdravia, 19.10.2018

25.10.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

Bory, masívny zámer novej štvrte na severozápadnom vstupe do Bratislavy od developera Penta Real Estate, sa pomaly začína stávať realitou. Po nákupnom centre a sérii retailových boxov sa v oblasti realizujú aj iné funkcie: bývanie v podobe súboru Bory Bývanie (I. etapa) či zdravotníctvo v podobe nemocnice Svet zdravia.

Čítať viac

Nemocnica v Boroch čoskoro začne s výstavbou

10.08.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava sa čoskoro dočká novej, modernej nemocnice. Spoločnosť Svet zdravia oznámila, že čoskoro rozostavia svoj projekt koncovej nemocnice v lokalite Bory. O novinkách informoval ako prvý portál TREND Reality.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube