Author photoAdrian Gubčo 02.02.2022 14:47

Svet zdravia Bory je dokončený na 70% a spúšťa predregistráciu pacientov

Výstavba nemocnice Svet zdravia v Boroch – označovanej investorom ako Nemocnica novej generácie – sa blíži k dokončeniu. Zvonku je už prakticky skompletizovaná, kým v interiéri sa pripravuje najdelikátnejšia časť realizácie v podobe inštalácie technológií a postupného nábehu jednotlivých lekárskych procesov. Otvorená by mala byť v marci 2023.

Zdroj: Svet zdravia / Pictown

Zdroj: Svet zdravia / Pictown

Svet zdravia Bory, pripravovaný rovnomennou spoločnosťou, blízkou finančnej skupine Penta, je vo výstavbe už od roku 2018. Mohutný zdravotnícky komplex sa nachádza severne od nákupného centra Bory Mall v novej štvrti, developovanej realitnou divíziou Penty, Penta Real Estate. Investor ju prezentuje ako prvú koncovú nemocnicu siete Svet zdravia a jedno z najmodernejších a najšpičkovejších zdravotníckych pracovísk na Slovensku. Zároveň ide o mimoriadne náročnú stavbu s komplikovaným nábehom po jej dokončení.

Aj preto už teraz Svet zdravia rozbieha predregistráciu pacientov, ktorí plánujú v roku 2023 zdravotný úkon – pôrod, operáciu alebo špeciálne vyšetrenie. Spoločnosť predpokladá, že vďaka predregistrácii si bude môcť lepšie naplánovať výkony v nemocnici. „V Nemocnici Bory plánujeme uskutočniť 35-tisíc hospitalizácií ročne a 350-tisíc ambulantných vyšetrení, čo je pri prepočítaní na jeden deň vysoké číslo. Naša nemocnica ale vyrastá na zelenej lúke a nemá preto vytvorenú klasickú databázu svojich pacientov tak, ako iné, ktoré vznikli pred desiatkami rokov,“ objasňuje jeden z dôvodov medicínsky riaditeľ Nemocnice Bory Róbert Hill. „Ak k nám teda zavíta pacient v prvý deň, musí vyplniť všetky vstupné dáta, čo síce netrvá dlho, ale pri stovkách nových pacientov denne nastáva spomalenie chodu nemocnice.“ Predregistráciou sa má tomuto problému predísť.

Nejde však o jediný problém. V dôsledku pandémie koronavírusu COVID-19 došlo k odkladaniu množstva plánovaných operácií. Po jej odznení sa tak očakáva obrovský nápor na zdravotníctvo. Vďaka predregistráciám však bude podľa Hilla nemocnica v Boroch schopná okamžite začať dobiehať straty.

Pacienti budú priebežne informovaní o vývoji projektu aj o presnom dátume úkonu. „V okamihu, keď dostaneme povolenie na prevádzku nemocnice a staneme sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, približne mesiac pred otvorením, budeme vedieť predregistrovaných pacientov osloviť znova, aby doplnili svoje údaje týkajúce sa ich zdravotného stavu. Následne si môžu rezervovať prvé termíny na vyšetrenie a naša vzájomná komunikácia už teda bude veľmi rýchla,“ dopĺňa Hill. Keďže má nemocnica disponovať viacerými doteraz na Slovensku nevyužívanými technológiami, pomôcť to má aj pacientom, ktorí by inak museli za zákrokmi do zahraničia.

Pred spustením prvých oddelení však prejde Svet zdravia viacerými etapami dokončovania a rozbehu. Už v apríli tohto roku by sa mala začať inštalovať medicínska technika. V lete zas začne nastupovať nemedicínsky personál, ktorý sa takto už vopred zoznámi s mohutným komplexom. Ukončenie kolaudácie predpokladá investor v októbri a následne vo februári 2023 začne nastupovať aj medicínsky personál a spustia sa priame registrácie pacientov. Ako už bolo spomenuté, otvorenie nemocnice pre verejnosť sa očakáva v marci 2023, aj to však bude len začiatok približne deväť mesiacov trvajúceho procesu nábehu do plnej prevádzky.

V rámci otvorenia nemocnice bude najprv spustená ambulantná a rádiodiagnostická časť. S rozbehom rádiodiagnostiky nemocnica zároveň otvorí aj pracovisko radiačnej onkológie, ktoré bude mať k dispozícii prístroj CyberKnife (kybernetický nôž), na Slovensku prvý. „Ide o veľmi presné ožarovanie nádorových ložísk, ale s oveľa väčšou mierou precíznosti ako má klasický konvenčný lineárny urýchľovač. Je vhodný na niektoré veľmi citlivé oblasti ako napríklad mozog, pľúca alebo prostata, pričom CyberKnife dokáže eliminovať pohyb tela alebo orgánu a tým pádom sa minimalizuje  poškodenie okolitých štruktúr,“ vysvetľuje medicínsky riaditeľ. Ide o jeden z tých typov liečby, za ktorým dnes treba cestovať do zahraničia, najmä do Ostravy.

V ďalších mesiacoch bude nemocnica pridávať zložitejšie úkony. V ďalšej etape tak pribudne jednodňová chirurgia a v máji sa pridá aj lôžková časť, spoločne s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny. V máji, príp. v lete je naplánované aj otvorenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Za logisticky veľmi náročný považuje Svet zdravia proces sťahovania Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) z polikliniky Medissimo v Petržalke. Dnes ide o enormne vyťažené pracovisko s výkonmi, ktoré sú nezriedka život zachraňujúce. Výpadok je tak neprípustný.

Ako posledné pôjdu do prevádzky laboratóriá, nemocničná lekáreň, centrálna prípravovňa liekov a nakoniec urgentný príjem a pracovisko dialýzy. Toto by malo prebehnúť na jeseň 2023. V tom čase tak bude nemocnica Bory plne otvorená pre širokú verejnosť. Všetky etapy postupného spúšťania nemocnice plánuje Svet zdravia intenzívne komunikovať, aby sa nestalo, že pacienti budú musieť byť odmietnutí.

 

Budúca recepcia do Nemocnice novej generácie Bory. Zdroj: AT26 Architects / willbe

 

Dokončený Svet zdravia Bory bude veľkým zariadením, ktoré bude poskytovať zdravotnú starostlivosť vo viac ako 30 medicínskych špecializáciách a v šiestich komplexných multidisciplinárnych programoch. Umiestnených tu bude 400 lôžok. V nemocnici by malo pracovať 1,4-tisíc zamestnancov, ktorý sa už postupne naberá. Podľa Róberta Hilla, z 320 lekárov je už potvrdených vyše 60, plus sa pridajú zamestnanci z Medissima. Intenzívna náborová kampaň aj pre stredné či nižšie pozície sa však spustila až v priebehu tohto roka. V čase otvorenia nemocnice už bude dokončená aj priľahlá zamestnanecká ubytovňa.

Investor hovorí, že nemocnica bude prístupná pre všetkých pacientov v podmienkach verejného zdravotného poistenia, pričom záujem o umiestňovanie svojich klientov do Borov už potvrdili Union či Dôvera. Zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne ešte odpoveď neprišla, Svet zdravia si však nevie predstaviť, že by VšZP umiestňovanie svojich poistencov odmietla – neprospelo by to podľa súkromnej spoločnosti nikomu. Pacienti totiž budú mať k dispozícii vysoký štandard pobytu, zákrokov, technologického vybavenia aj odbornej kapacity zamestnancov. Okrem koncovej nemocnice však budú Bory aj spádovou nemocnicou pre časť Bratislavy.

Svet zdravia tvrdí, že vznik Nemocnice novej generácie Bory sa pozitívne odrazí na kvalite slovenského zdravotníctva a kapacitách, prispievajúcich k odľahčeniu existujúcich nemocníc. Na kritiku, že nábor zamestnancov do Borov vytiahne špecialistov z iných, štátnych zariadení reaguje, že väčšina popredných expertov budú slovenskí či českí doktori (snaha osloviť aj ukrajinských odborníkov zatiaľ nebola veľmi úspešná), ktorí prídu zo zahraničia. Ak aj dôjde k odlivu zamestnancov z iných nemocníc, stále sa budú starať o tých istých pacientov. Výsledkom tak má byť win-win pre klientov.  

Jedným z benefitov, ktorý má vznik Borov priniesť, je aj uvoľnenie Medissima. V prípade tohto komplexu sa zvažuje jeho pretvorenie na miesto následnú starostlivosť, resp. rehabilitáciu, pre ľudí zo spádovej oblasti, prípadne pre paliatívnu liečbu. Definitívny koncept plánuje Svet zdravia predstaviť až v priebehu roka 2023. Zariadenie, inak umiestnené v dobrej polohe na nábreží Veľkého Draždiaka, kde sa v susedstve očakáva vznik nových promenád alebo vybavenosti, by tak vzniklo asi až neskôr, možno v roku 2024.

Svet zdravia aktuálne odmieta v Boroch len zriadenie pediatrickej liečby. Tá je údajne už kapacitne dobre pokrytá v iných zariadeniach. To síce neznamená, že dieťa nebude v určitých prípadoch (pri akútnych zákrokoch) ošetrené, ale samostatné detské oddelenie či nemocnica súčasťou Sveta zdravia Bory nebude.

Na druhej strane, zdravotný komplex v Boroch ostáva do budúcna technicky rozšíriteľný a minimálne nejakú dobu bude na expanziu ponechaná priestorová rezerva. Aká bude jej budúcnosť, však musí rozhodnúť Penta Real Estate ako vlastník pozemkov v oblasti. Svet zdravia si však vie predstaviť vznik akéhosi študentského kampusu po vzore obdobných komplexov v zahraničí. Tie tvoria akési zdravotnícke mestá v meste. V tomto smere už údajne prebiehajú rokovania so zdravotnými a lekárskymi fakultami či s Bratislavským samosprávnym krajom.

 

Aktuálny stav nemocnice v Boroch. Zdroj: Svet zdravia

 

Bratislava a Slovensko je tak tesne pred ziskom moderného zdravotníckeho zariadenia, ktoré by malo významne zvýšiť štandard poskytovania aspoň časti zdravotnej starostlivosti – s ohľadom na fakt, že Svet zdravia Bory nebude poskytovať úplne všetky úkony a špecializácie. Jednolôžkový štandard, dobre zariadené izby, „liečivá architektúra“, moderné technológie a prístroje a civilizované pracovné prostredie pre personál je však, bohužiaľ, v slovenských pomeroch stále pomerne veľkým luxusom. Takéto zariadenie muselo prísť od súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Štát ostáva ďaleko pozadu.

V nedávnej dobe sa síce vyskytli úvahy, že by štát do Borov vstúpil a tieto by prebrali funkciu chýbajúcej koncovej nemocnice. Tou mali byť Rázsochy, vývoj tohto projektu je však pomalý. Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský tak nadhodil iné riešenie. „Nevylučujem, že dôjde k diskusii s vlastníkom nemocnice na bratislavských Boroch a urobí sa niečo, čo sa chcelo aj predtým. Prevádzkovateľom by mohla byť súkromná spoločnosť a majiteľom by mohol byť štát,“ povedal pre TASR na konci minulého roka.

Svet zdravia tvrdí, že nič konkrétne ešte na stôl nedostal, preto sa nevie k tejto možnosti vyjadriť. Nápad ministra má však kritikov – bude totiž jasné, že Bratislava nezíska novú, plne komplexnú nemocnicu s tisíc lôžkami, kde sa budú poskytovať aj zákroky a úkony, ktoré nie sú komerčne tak zaujímavé ako to, čo sa bude realizovať v Boroch. Plán štátu ráta s odkúpením Borov (ktoré budú stáť asi štvrť miliardy eur) z Plánu obnovy a prevádzkovaním Svetom zdravia. Keďže sa však z Plánu obnovy plánujú financovať ďalšie zariadenia, vrátane veľkej novej nemocnice v Martine, na výstavbu Rázsoch už nezvýši.

Tento postup nepovažujem za šťastný. Nemocnica Bory je vynikajúcim obohatením siete nemocníc a zdravotníckych zariadení na Slovensku a v Bratislave zvlášť. Nastavuje kvalitatívnu latku, ktorá však nesmie byť bariérou, ale výzvou – výzvou pre štát, aby popri súkromnom zariadení vybudoval aj jedno komplexné štátne a nahradil chradnúce Kramáre. Krajiny robí vyspelými ich prístup ku kvalite života ich občanov: k ich zdravotnému stavu, nádeji dožitia, prevencii úmrtia alebo možnostiam pre produktívny vstup do spoločnosti. To však len samotné Bory nezabezpečia.

Aj napriek ich vzniku by sa tak nemal strácať zreteľ z kľúčovej úlohy: vybudovať špičkovú, veľkú a komplexnú nemocnicu na bratislavských Rázsochách, a to aj za cenu, že sa ju nepodarí naplno zafinancovať z Plánu obnovy. Čo je v konečnom dôsledku niekoľko stoviek miliónov eur oproti tisícom, možno desaťtisícom zachránených a predĺžených životov?

 

Pozrite si priebeh výstavby Sveta zdravia v Boroch vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Svet zdravia
  • Zdroj: Svet zdravia / Pictown
  • Zdroj: Svet zdravia
  • Zdroj: AT26 Architects / willbe
  • Zdroj: AT26 Architects / willbe
  • Zdroj: AT26 Architects / willbe
  • Zdroj: AT26 Architects / willbe
  • Zdroj: Svet zdravia

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube