YIMBA

Author photoRED 18.10.2022 14:15

Z outsidera trendsetter. Nové centrum Petržalky má mať celomestský význam

Petržalka, ktorá nikdy nemala charakter mesta s jednoznačne definovaným centrom, je čoraz bližšie k tomu, aby sa to zmenilo. Tentoraz navyše nepôjde o zmenu čiastkovú ani kozmetickú. V príprave napreduje prvá etapa developmentu medzi Rusovskou cestou a Romanovou. Jeho celková realizácia prinesie hĺbkovú transformáciu, ktorá posunie najväčšie bratislavské sídlisko. 

Zdroj: IURIS

Zdroj: IURIS

Ako je známe, development v tejto lokalite sa pracovne nazýva Petržalka City. Spracovateľom a navrhovateľom investičného zámeru je rovnomenná spoločnosť Petržalka City, blízka je však developerovi IURIS. Keďže je pod názvom Petržalka City známa aj dvojica bytových domov na severozápadnej strane Chorvátskeho ramena, spoločnosť plánuje rozsiahly rebranding. Ten vychádza z idey, že nový projekt spraví z outsidera - zanedbanej časti sídliska - "trendsettera". Vzniknúť tak má atraktívna zóna v celomestskom kontexte. 

 

Neprehliadnuteľný umelecký rozmer projektu

Projekt multifunkčného kultúrno-spoločenského a administratívneho centra znesie v našom kontexte právom prívlastok mimoriadny. Okrem zelene prinesie totiž do stredu bratislavskej Petržalky byty, obchody, služby, administratívne priestory, kultúrne a rekreačné zariadenia, športoviská, ako aj ihriská všetkého druhu. Zo severozápadnej strany priestor novej štvrte ohraničuje Chorvátske rameno, z južnej strany Romanova ulica, z východu Gessayova a nová električková trať.

Urbanizmus bude prechodom medzi modernistickou zástavbou sídliska a tradičným mestom. „Základom projektu je primeraná hustota mestskej štruktúry, krátke pešie vzdialenosti, ľudská mierka, prevaha zelenej mobility nad konvenčnou dopravou, rozmanitosť priestorov a funkcií a špičková architektúra bez kompromisov od Alexy&Alexy a Pantograph,“ definuje charakter projektu developer.

Ďalší – umelecký rozmer prvej etapy developmentu je neprehliadnuteľný. „Na umenie narazíte aj pri prechádzkach po námestiach, korzách či novou kultúrnou alejou so stálou expozíciou výtvarných diel, fontán a umeleckých intervencií,“ pokračuje v opise IURIS. Ako dodáva, kultúrny obraz dotvorí vonkajšie javisko neďaleko už fungujúceho detského ihriska – miesto budúcich koncertov, divadelných predstavení či autorských čítaní.

Aj keď to základnú mapu mestskej časti s neusporiadaným pôdorysom a nejasnou hierarchiou ulíc radikálne nezmení, konečne sa črtá aspoň vytvorenie prvého urbanistického ťažiska, lokalizovaného medzi Rusovskou cestou a Romanovou ulicou. Chorvátske rameno v jeho blízkosti bolo už dávnejšie vytypované ako perspektívna rozvojová os pozdĺž linky plánovaného metra, ktoré sa po desaťročiach márnych snáh a ľahkovážne "prehajdákaných" prostriedkov nakoniec nerealizovalo. To zapríčinilo umŕtvenie akýchkoľvek investičných aktivít a postupný úpadok zóny, výzorom dnes pripomínajúcej spustnutú okrajovú perifériu.

Namiesto metra či rýchlodráhy sa nakoniec vybral relatívne najlacnejší variant – električková radiála s výlučne povrchovým trasovaním. Jej vznik umožňuje rozvoj nových štruktúr, pričom jednu z kľúčových úloh zohráva práve projekt, dnes ešte známy ako Petržalka City. Mesto si je významu tohto zámeru vedomé, preto pozemky pod zónou nepredalo, iba ich dlhodobo (na 50 rokov) prenajalo. Možno fakt, že vyrastie na mestských pozemkoch a z neho sa odvíjajúce zaangažovanie samosprávy do kreovania budúcej podoby územného rozvoja, projektu čiastočne prospel. Naznačujú to aj odhalené parametre a vlastnosti jeho prvej etapy.

Galéria

  • Zdroj: IURIS
  • Zdroj: IURIS
  • Zdroj: IURIS
  • Situácia prvej etapy. Zdroj: IURIS
  • Celková situácia. Zdroj: IURIS

Tri navzájom súvisiace a previazané stavby

Súhlasné záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru Petržalka City – I. Etapa získala SPV spoločnosť Petržalka City, a.s. v marci tohto roka (zverejnené bolo na začiatku septembra) po vyhodnotení predloženej projektovej dokumentácie. Návrh na vydanie územného rozhodnutia, podaný developerom v auguste 2022, znamená fakticky už predstupeň k budúcemu spusteniu stavebného konania, korunovaného finálnym stavebným povolením. Samozrejme, to iba v prípade jeho hladkého priebehu, na blokovaní ktorého sa – ako v Petržalke býva už pravidlom – vyžívajú miestni aktivisti.

Celý projekt zahŕňa umiestnenie troch súvisiacich investičných zámerov – stavieb: primárne inžinierske siete, dopravná infraštruktúra (predĺženie Jantárovej cesty v úseku Rusovská – Romanova) a štyri líniové objekty prepojené tromi podzemnými podlažiami s parkovaním a technickým zázemím. Ich vzájomná previazanosť je zrejmá v dopravnom aj infraštruktúrnom riešení.

Deväťpodlažný polyfunkčný objekt B1.1 a B1.2 pozdĺž električkovej trate ponúkne na 1. a 2. nadzemnom podlaží (NP) občiansku vybavenosť, zatiaľ čo na 3.-9. NP administratívne jednotky (v severnej časti) a rezidenčnú zónu s prevažne 1- až 3-izbovými bytmi (v južnej časti).

Bytové objekty C1 (15 NP) a C3 (7 NP), spočívajúce nad spoločnou podnožou podzemných garáží, dostanú tvar samostatných bodových budov v dotyku s parkom budovaným popri Chorvátskom ramene, kde sa na rozdiel od strany orientovanej k bulváru počíta s fasádou otvorenou viac do exteriéru. Dvojpodlažný objekt C2 je navrhnutý pre občiansku vybavenosť so stupňovitou kaviarňou (1. NP) a lezeckou stenou (2. NP).

Komplex má vo výsledku priniesť dokopy 169 bytov a 31 nadštandardných rezidencií pre 542 obyvateľov a 190 zamestnancov v rámci občianskej vybavenosti. Retail zaberie 1.200 metrov štvorcových. Celkový počet parkovacích miest pre objekty B1, C1, C2 a C3 je navrhnutý na 468, vrátane rezervy 12 stojísk. Developer sľubuje „bohatú ponuku bytov od architektov svetového formátu s veľkorysými dispozíciami, priestrannými balkónmi a modernými inováciami pre bývanie 21. storočia“.

 

Kultivácia brehov Chorvátskeho ramena prispeje ku vzniku jedného z najkrajších parkov v Bratislave. Zdroj: IURIS 

 

Pridanou hodnotou skultivované verejné priestory

Pripomeňme, že autor projektu, kancelária Pantograph, vychádza z metodického konceptu Manuál rozvoja územia Petržalka City, ktorý pripravil architektonický ateliér Alexy&Alexy. Ten je zároveň v pozícii masterarchitekta lokality B územia Petržalka City. Koncept vychádza z intenzívnej spolupráce investora s mestom. „Tri žiadosti týkajúce sa prvej etapy sme podali, až keď sme dostali zelenú od magistrátu,“ uviedol pre Bratislavské noviny predseda predstavenstva spoločnosti Petržalka City Pavel Bagin. Podľa neho trvalo niekoľko rokov, kým so samosprávou doladili detaily všetkých etáp projektu.

Okrem samotných stavieb je nepopierateľnou pridanou hodnotou projektu Petržalka City – I. Etapa aj skultivovanie verejných priestranstiev pri Chorvátskom ramene, ktoré svojou zanedbanosťou celé desaťročia vyrážajú dych. Veľkomestský ochladzovací park v súlade s mestom požadovaným dizajnmanuálom, blízkosť vodného toku zadržiavajúceho dažďovú vodu, zvýšená rastlinná a živočíšna biodiverzita vrátane „riadenej divočiny“, upravené zelené plochy, promenáda prepojená s bulvárom Jantárovej ulice, v jej rámci električková trať... To všetko vytvára len málo dôvodov pre racionálnu kritiku.

Pokiaľ ide o konrétne termíny, hovoriť o nich je v tejto chvíli predčasné. Do hry totiž čoraz častejšie vstupuje obštrukčná činnosť aktivistov. Ako sme však v závere predchádzajúceho článku skonštatovali, zachovanie súčasného stavu dotknutého územia je neudržateľné a nie je ani vo verejnom záujme. „Petržalka môže v časti obyvateľov, ktorí si za desaťročia zvykli na to, že jedinou zmenou je rast stromov a premaľovanie fasády domu, vyvolávať pocit dokončenosti. To je ale mylný obraz.“

Všetko však nasvedčuje tomu, že developer smeruje k spusteniu realizácie už v priebehu budúceho roka. Pôjde o začiatok dlhodobého procesu, ktorý napokon prinesie vznik skutočného centra Petržalky. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Z nebezpečného miesta moderná promenáda. Chorvátske rameno čaká masívny rozvoj

12.10.2022 11:18:52 Andrej Sárközi

Promenádou pri Chorvátskom ramene prejdú denne tisícky Bratislavčanov a Bratislavčaniek. Z obľúbeného chodníka sa však po večeroch stávala nebezpečná oblasť – roky tu chýbalo verejné osvetlenie. To sa však zmenilo a Hlavné mesto rozsvietilo chodníky pri niekdajšom dominantnom ramene Dunaja novým osvetlením.

Čítať viac

Lepšia Petržalka na dosah: prvá etapa Petržalka City je v územnom konaní

17.08.2022 14:45:57 Adrian Gubčo

V najbližších rokoch prejde najväčšia mestská časť Petržalka podstatnými zmenami. Vo výstavbe alebo v príprave je viacero veľkých projektov, ktoré prinášajú komplexnú transformáciu pozemkov, na ktorých sú naplánované. Jedným z najdôležitejších je Petržalka City, ktorá prinesie vznik dlhoočakávaného nového centra sídliska.

Čítať viac

Petržalka City prešla „zmenami“, mesto pokračuje v boji proti sebe

01.07.2022 17:10:37 Adrian Gubčo

Petržalka City, veľký development, plánovaný v jadre Petržalky, už 16 rokov zaťažuje vzťahy v Petržalke. Hlavnému mestu sa však podarili viaceré dôležité zlepšenia, ktoré znížia zastavanosť a prinesú viac zelene a vybavenosti. S týmito úspechmi sa aktuálne pochválil primátor Bratislavy Matúš Vallo. V skutočnosti ale nejde o nijaké novinky a nejde ani o také úspechy, ako by sa mohlo zdať.

Čítať viac

Petržalka je o krok bližšie k svojmu centru, Petržalka City odhaľuje prvú etapu

09.07.2021 16:21:41 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka by mohla v dohľadnej dobe získať svoje skutočné centrum. Odhalená bola prvá etapa rozsiahlejšieho developmentu Petržalka City, ktorý vyplní časť priestoru tzv. Centrálnej rozvojovej osi. Ide o miesto, kde sa dlhodobo počíta so vznikom mestotvornej zástavby a občianskej vybavenosti. Teraz sa zdá, že sa táto vízia začína postupne napĺňať.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Ako môže vyzerať nové centrum Petržalky?

05.08.2020 16:45:09 Adrian Gubčo

Príprava výstavby predĺženia Petržalskej električkovej radiály napreduje a Hlavné mesto avizuje, že termín dokončenia – koniec roka 2023 – zatiaľ stíha. Otvorenie novej trate zásadne zmení nielen dopravu na najväčšom slovenskom sídlisku, ale aj jeho budúci rozvoj. Pre výstavbu by sa mohli odomknúť nové rozsiahle plochy, predovšetkým územie medzi Rusovskou cestou a Romanovou, kde vznikne nové centrum Petržalky.

Čítať viac

Ako som pripomienkoval koncept Urbanistickej štúdie Centrálnej rozvojovej osi

29.03.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v súčasnosti obstaráva návrh urbanistickej štúdie tzv. Centrálnej rozvojovej osi, teda širokého koridoru v centrálnej časti Petržalky. Toto územie je už od vzniku sídliska vyčlenené pre rozvoj centralitných funkcií, spoločne s hlavnou líniou verejnej dopravy. Teraz sa táto vízia môže konečne zrealizovať a Petržalka sa zmeniť na plnohodnotnú mestskú štvrť.

Čítať viac

Petržalka sa môže stať lepším miestom pre život. Využije svoju šancu?

06.02.2019 10:30:13 Adrian Gubčo

Už dnes sa koná verejná prezentácia koncepcie Urbanistickej štúdie petržalskej Centrálnej rozvojovej osi, teda širokého pásu územia v strede Petržalky, pôvodne určeného pre výstavbu metra a následne mestskej vybavenosti. Územie ostalo desaťročia prázdne, teraz sa však konečne priblížila možnosť celý priestor dobudovať a zmeniť Petržalku zo sídliska na plnohodnotnú mestskú štvrť.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavuje Urbanistickú štúdiu Centrálneho petržalského koridoru

07.01.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto SR Bratislava zverejnilo na svojej webstránke predstavu o riešení územia tzv. Centrálneho petržalského koridoru, alebo Centrálnej rozvojovej osi, ktorá pretína najväčšie bratislavské sídlisko zo severu na juh. Verejná prezentácia sa bude konať 6.2.2019.

Čítať viac

Prvá časť petržalského centrálneho parku dokončená

16.11.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

V minulom roku sa v Bratislave otváralo hneď niekoľko nových alebo obnovených parkov –Park Jama, parčík Svoradova, Panorama Park, Gaštanica a iné. Tento rok nijako nezaostával. Okrem niekoľko obnovených plôch v centre mesta pribudla jedna aj v Petržalke – detský park pri Chorvátskom ramene, prvá časť rozsiahlejšej plochy, ktorá má vytvoriť petržalský „central park“.

Čítať viac

Začal vznikať petržalský Central park

03.05.2018 10:00:00 Adrian Gubčo

V rámci budúceho projektu Petržalka City, ktorý sa má stať centrom mestskej časti, nemá vzniknúť len zástavba, ale aj kvalitné zelené územie v okolí Chorvátskeho ramena, ktoré časť miestnych začala nazývať petržalským "Central parkom". Aktuálne sa buduje jeho prvá časť v podobe detského ihriska.

Čítať viac

Participácia pre Centrálnu petržalskú os

13.02.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR naplno spúšťa širokú verejnú participáciu, ktorej cieľom je získať podnety pre lepšie riešenie urbanistickej štúdie na tzv. Petržalskú centrálnu rozvojovú os, široký pás nezastavaného územia pozdĺž Chorvátskeho ramena a predovšetkým budúcej električkovej trate až do Janíkovho dvora, ktorá by mala byť dokončená v roku 2023

Čítať viac

Architektonicko - urbanistická štúdia pre centrálny petržalský koridor

28.12.2017 10:30:00 Adrian Gubčo

Hoci architektonicko-urbanistické štúdie sú v princípe nezáväznými materiálmi, slúžiace ako podklad pre ďalšie rozpracovanie, dávajú už čo-to tušiť o zámeroch ich obstarávateľa v danom území. Inak tomu nie je ani v prípade štúdie pre kľúčovú časť projektu Petržalka City (developer Petržalka City, a.s., blízky developerovi IURIS), ktorá vyrastie v okolí záhybu Chorvátskeho ramena, a ktorá sa prvýkrát objavila v časopise ASB.sk.

Čítať viac

Mapa projektu

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube