YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 17.08.2022 14:45

Lepšia Petržalka na dosah: prvá etapa Petržalka City je v územnom konaní

V najbližších rokoch prejde najväčšia mestská časť Petržalka podstatnými zmenami. Vo výstavbe alebo v príprave je viacero veľkých projektov, ktoré prinášajú komplexnú transformáciu pozemkov, na ktorých sú naplánované. Jedným z najdôležitejších je Petržalka City, ktorá prinesie vznik dlhoočakávaného nového centra sídliska.

Zdroj: IURIS

Zdroj: IURIS

Petržalka je dnes najväčšie bratislavské sídlisko, podľa pôvodných plánov však nemala byť len monofunkčnou rezidenčnou zónou s nevyhnutnými službami. Vízie autorov a plánovačov rátali so vznikom plnohodnotnej mestskej štvrte – s pracoviskami, školami, kultúrou a športovo-rekreačnými plochami, ktoré by mali špičkovú úroveň. Jadro Petržalky v blízkosti Chorvátskeho ramena medzi Rusovskou cestou a Romanovou malo byť prirodzeným gravitačným centrom pre vyše 100-tisíc obyvateľov celého súboru, rýchlo spojeným so zvyškom mesta metrom.

V realite plánovanej ekonomiky sa však tieto ambície nepodarilo naplniť, kým postsocialistická ekonomická transformácia zmenila priority. Dlhé hľadanie definitívnej formy riešenia dopravy v Centrálnom rozvojovom koridore prispela k umŕtveniu tohto priestoru. Za dlhé roky sa premenil na akýsi „nepriestor“ bez údržby, čo viedlo k postupnému rozširovaniu plôch náletovej zelene. Dnes je pôvodne uvažované centrum Petržalky v zanedbanom a nedôstojnom stave.

Náznaky zmeny však predsa len postupne prichádzajú. Na konci roka 2021 sa konečne rozbehla výstavba druhej etapy Petržalskej električkovej radiály, teda náhrady pôvodne uvažovaného metra. Radiála by mala priniesť efektívne spojenie celého sídliska s centrom Bratislavy. Okrem radikálneho zlepšenia úrovne verejnej dopravy v Bratislave sa s jej dokončením odomkne aj okolité územie pre rozvoj. Konečne by sa tak malo pristúpiť k dobudovaniu Petržalky a jej premene na mestskú štvrť s vybavenosťou, adekvátnu pre možno čoskoro až 200-tisíc obyvateľov.

Kľúčovým projektom je v tomto smere Petržalka City od developera IURIS (nemýliť si s už dokončenými dvomi etapami polyfunkčných bytových domov Petržalka City od iných investorov), ktorý sa pripravuje už viac ako dve desaťročia. Zámer je špecifický tým, že sa plánuje na pozemkoch Hlavného mesta. Vďaka tomu mala mestská samospráva širšie možnosti, ako zasiahnuť do plánovania územia. Tie opakovane využívala, v čoho dôsledku sa koncepcia projektu postupne menila a upravovala. V každom prípade, po dlhých diskusiách sa dnes prvá etapa Petržalka City blíži k realite.

Ako vyplýva z oznámenia na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Petržalka, developer podal návrh na vydanie územného rozhodnutia, čím sa začína územné konanie. Ide o jeden z kľúčových procesov v rámci povoľovania stavby. Po prípadnom udelení územného rozhodnutia sa bude pokračovať stavebným konaním. Zisk stavebného povolenia znamená, že sa projekt môže začať konečne stavať.

To je však ešte ďaleko. V tejto chvíli musí stavebný úrad v Petržalke potvrdiť, či je projekt vo svojej predkladanej podobe v poriadku. Jeho prvá etapa sa nachádza v južnej časti riešeného územia a zahŕňa tri základné stavby. Prvá stavba je tvorená technickou infraštruktúrou a prípojkami, druhá stavba zas dopravnou infraštruktúrou – úsekom Jantárovej cesty a dočasnými chodníkmi. Až tretia stavba obsahuje jednotlivé stavebné objekty v podobe dvojice polyfunkčných domov, dvojice bytových domov a jedného samostatného objektu občianskej vybavenosti. Súčasťou tejto stavby sú aj verejné priestory a zostávajúca infraštruktúra.

 

Súčasťou projektu bude pravdepodobne najvyššia lezecká stena v Bratislave. Zdroj: IURIS

 

Kompozične je navrhovaná zástavba tvorená líniovými domami pozdĺž predĺženej Jantárovej cesty – bulváru – a bodovými objektami v rozvoľnenej zástavbe smerom k Chorvátskemu ramenu. Líniový dom, rozdelený na dve sekcie, budú mať deväť nadzemných podlaží, z toho dve podlažia bude tvoriť parter, pred ktorým bude umiestnený široký chodník a stromoradie. Južná časť budovy bude predovšetkým rezidenčného charakteru s bytmi obrátenými najmä k ramenu, kým v severnej vzniknú samostatné kancelárie. Prevažovať by mali jedno- až trojizbové byty. Architektúra domu sa bude líšiť v závislosti od orientácie buď k ramenu, alebo bulváru, kde bude "uzavretejšia".

Bytové domy vo vnútri územia budú vložené do „korza“, ktoré má tvoriť akúsi protiváhu bulváru. Objekty budú nepravidelného tvaru, natočené tak, aby zaručovali optimálne presvetlenie a zároveň umožňovali priečny pohyb územím. Dom, oficiálne pomenovaný C1, bude mať 15 nadzemných podlaží, dom C3 7 podlaží. Nachádzať sa tu budú už aj väčšie byty, a to najmä v dome C3. Oba domy sú súčasťou budúceho väčšieho rezidenčného celku.

Posledný objekt, oficiálne označovaný C2, sa nachádza na juhu areálu a bude do veľkej miery netypický. Má ísť o akcent na konci verejného priestoru promenády popri Chorvátskom ramene, korza a dominantu uvažovaného južného námestia. Pôjde o jednoduchú kubusovú hmotu, ktorej spodná časť bude maximálne presklená. Výsledkom bude pocit levitácie zvyšnej hmoty. Nachádzať sa tu má kaviareň a kryté športovisko – pravdepodobne lezecká stena, jedna z najvyšších v Bratislave.

Súčasťou prvej etapy projektu sú aj úpravy verejných priestranstiev. Developer plánuje kultivovať dnes zanedbané zelené plochy pri Chorvátskom ramene, napojiť ich na plánované korzo s prevádzkami a prepojiť s bulvárom Jantárovej ulice. Do nej bude vložená zazelenená električková trať. Výstavba na druhej strane ulice sa aj s ohľadom na tlak Magistrátu realizovať nebude, takže štvrť si udrží veľmi zelený charakter. Úpravy verejných priestranstiev budú vychádzať z dizajnmanuálu, ktorý developer na žiadosť mesta nechal vypracovať.

Autorom architektúry prvej etapy projektu je oceňovaná kancelária Pantograph, ktorá je aktívna stále ešte relatívne krátko, napriek tomu sa podieľa na množstve prestížnych projektov a zakázok v celej Bratislave. Ide o kvalitný ateliér, čo sa vysoko pravdepodobne odrazí na vysokej úrovni Petržalka City. Architekti sa budú opierať o koncept, pripravený kanceláriou Alexy&Alexy. IURIS je vo všeobecnosti známy vysokým dôrazom na kvalitnú architektúru (projekt N!do získal svojho času CE ZA AR), projekt tak bude pravdepodobne na dobrej úrovni.

Termín realizácie možno odhadnúť len ťažko. Hladký priebeh povoľovania môžu narušiť aktivisti, ktorí akékoľvek plány na výstavbu v tomto území tvrdohlavo odmietajú. Podľa časti miestnej komunity by tu mal vzniknúť akýsi petržalský „central park“. V optimálnom prípade sa začne stavať niekedy v druhej polovici budúceho roka, to však nepovažujem za úplne pravdepodobné.

 

Do výstavby má ísť ako prvá južná časť projektu (vpravo). Následne sa bude postupovať až k novému centrálnemu námestiu Petržalky. Zdroj: IURIS

 

Odpor verejnosti je paradoxný, keďže Petržalka City je projektom, ktorý má potenciál zvýšiť kvalitu života pre omnoho širšie skupiny obyvateľstva za súčasného zvýšenia úrovne prostredia, kultivácie verejného priestoru, doplnenia služieb a zvýšenia mestotvornosti prostredia. Naostatok, projekt v kombinácii s električkou nepochybne prispeje aj k vyššiemu zhodnoteniu nehnuteľností v oblasti. Pre suseda developmentu ide o samé dobré správy, napriek tomu sa čas od času spisujú petície alebo sa šíria rozličné výzvy na zachovanie súčasného stavu územia.

Ten je však neudržateľný a nie je ani vo verejnom záujme. Petržalka môže v časti obyvateľov, ktorí si za desaťročia zvykli na to, že jedinou zmenou je rast stromov a premaľovanie fasády domu, vyvolávať pocit dokončenosti. To je ale mylný obraz. Petržalka je súčasťou rozvíjajúceho sa mesta, ktoré podlieha neustálej zmene, úpravám a inovovaniu. Súčasťou tohto vývoja je prirodzene aj výstavba nových budov. Tu to navyše platí zvlášť, keďže Petržalka má územia, ktoré sú na výstavbu vyslovene určené a nebyť určitých okolností, už by dávno zastavané boli.

Koncepcia rozvoja prešla za tú dobu vývojom tiež. Nie je najmenší dôvod predpokladať, že by sa sídlisko zahustilo katastrofálnou architektúrou, vznikla tu nejaká gated community uprostred obytnej štvrte a mŕtva zóna, ktorá prospeje len investorom. Zatiaľ svedčí všetko o tom, že sa plánuje územie, ktorá dobre nadviaže na existujúcu štruktúru a dodá jej mestskejší ráz. Naostatok, zeleň si polepší tiež – namiesto húštin, ktoré tvoria len akési zelené pozadie, vznikne upravený park s plochami, ktoré budú poskytovať možnosti pre šport aj rekreáciu pozdĺž ramena.

Petržalka sa tak môže výrazne zlepšiť. Ide o jeden z množstva príkladov, ako môže výstavba mestu prospieť a zvýšiť kvalitu života obyvateľov, nových i pôvodných.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: IURIS
  • Zdroj: IURIS
  • Situácia. Zdroj: IURIS

Súvisiace články

Z outsidera trendsetter. Nové centrum Petržalky má mať celomestský význam

18.10.2022 14:15:14 RED

Petržalka, ktorá nikdy nemala charakter mesta s jednoznačne definovaným centrom, je čoraz bližšie k tomu, aby sa to zmenilo. Tentoraz navyše nepôjde o zmenu čiastkovú ani kozmetickú. V príprave napreduje prvá etapa developmentu medzi Rusovskou cestou a Romanovou. Jeho celková realizácia prinesie hĺbkovú transformáciu, ktorá posunie najväčšie bratislavské sídlisko. 

Čítať viac

Z nebezpečného miesta moderná promenáda. Chorvátske rameno čaká masívny rozvoj

12.10.2022 11:18:52 Andrej Sárközi

Promenádou pri Chorvátskom ramene prejdú denne tisícky Bratislavčanov a Bratislavčaniek. Z obľúbeného chodníka sa však po večeroch stávala nebezpečná oblasť – roky tu chýbalo verejné osvetlenie. To sa však zmenilo a Hlavné mesto rozsvietilo chodníky pri niekdajšom dominantnom ramene Dunaja novým osvetlením.

Čítať viac

Petržalka City prešla „zmenami“, mesto pokračuje v boji proti sebe

01.07.2022 17:10:37 Adrian Gubčo

Petržalka City, veľký development, plánovaný v jadre Petržalky, už 16 rokov zaťažuje vzťahy v Petržalke. Hlavnému mestu sa však podarili viaceré dôležité zlepšenia, ktoré znížia zastavanosť a prinesú viac zelene a vybavenosti. S týmito úspechmi sa aktuálne pochválil primátor Bratislavy Matúš Vallo. V skutočnosti ale nejde o nijaké novinky a nejde ani o také úspechy, ako by sa mohlo zdať.

Čítať viac

Petržalka je o krok bližšie k svojmu centru, Petržalka City odhaľuje prvú etapu

09.07.2021 16:21:41 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka by mohla v dohľadnej dobe získať svoje skutočné centrum. Odhalená bola prvá etapa rozsiahlejšieho developmentu Petržalka City, ktorý vyplní časť priestoru tzv. Centrálnej rozvojovej osi. Ide o miesto, kde sa dlhodobo počíta so vznikom mestotvornej zástavby a občianskej vybavenosti. Teraz sa zdá, že sa táto vízia začína postupne napĺňať.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Ako môže vyzerať nové centrum Petržalky?

05.08.2020 16:45:09 Adrian Gubčo

Príprava výstavby predĺženia Petržalskej električkovej radiály napreduje a Hlavné mesto avizuje, že termín dokončenia – koniec roka 2023 – zatiaľ stíha. Otvorenie novej trate zásadne zmení nielen dopravu na najväčšom slovenskom sídlisku, ale aj jeho budúci rozvoj. Pre výstavbu by sa mohli odomknúť nové rozsiahle plochy, predovšetkým územie medzi Rusovskou cestou a Romanovou, kde vznikne nové centrum Petržalky.

Čítať viac

Ako som pripomienkoval koncept Urbanistickej štúdie Centrálnej rozvojovej osi

29.03.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v súčasnosti obstaráva návrh urbanistickej štúdie tzv. Centrálnej rozvojovej osi, teda širokého koridoru v centrálnej časti Petržalky. Toto územie je už od vzniku sídliska vyčlenené pre rozvoj centralitných funkcií, spoločne s hlavnou líniou verejnej dopravy. Teraz sa táto vízia môže konečne zrealizovať a Petržalka sa zmeniť na plnohodnotnú mestskú štvrť.

Čítať viac

Petržalka sa môže stať lepším miestom pre život. Využije svoju šancu?

06.02.2019 10:30:13 Adrian Gubčo

Už dnes sa koná verejná prezentácia koncepcie Urbanistickej štúdie petržalskej Centrálnej rozvojovej osi, teda širokého pásu územia v strede Petržalky, pôvodne určeného pre výstavbu metra a následne mestskej vybavenosti. Územie ostalo desaťročia prázdne, teraz sa však konečne priblížila možnosť celý priestor dobudovať a zmeniť Petržalku zo sídliska na plnohodnotnú mestskú štvrť.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavuje Urbanistickú štúdiu Centrálneho petržalského koridoru

07.01.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto SR Bratislava zverejnilo na svojej webstránke predstavu o riešení územia tzv. Centrálneho petržalského koridoru, alebo Centrálnej rozvojovej osi, ktorá pretína najväčšie bratislavské sídlisko zo severu na juh. Verejná prezentácia sa bude konať 6.2.2019.

Čítať viac

Prvá časť petržalského centrálneho parku dokončená

16.11.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

V minulom roku sa v Bratislave otváralo hneď niekoľko nových alebo obnovených parkov –Park Jama, parčík Svoradova, Panorama Park, Gaštanica a iné. Tento rok nijako nezaostával. Okrem niekoľko obnovených plôch v centre mesta pribudla jedna aj v Petržalke – detský park pri Chorvátskom ramene, prvá časť rozsiahlejšej plochy, ktorá má vytvoriť petržalský „central park“.

Čítať viac

Začal vznikať petržalský Central park

03.05.2018 10:00:00 Adrian Gubčo

V rámci budúceho projektu Petržalka City, ktorý sa má stať centrom mestskej časti, nemá vzniknúť len zástavba, ale aj kvalitné zelené územie v okolí Chorvátskeho ramena, ktoré časť miestnych začala nazývať petržalským "Central parkom". Aktuálne sa buduje jeho prvá časť v podobe detského ihriska.

Čítať viac

Participácia pre Centrálnu petržalskú os

13.02.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR naplno spúšťa širokú verejnú participáciu, ktorej cieľom je získať podnety pre lepšie riešenie urbanistickej štúdie na tzv. Petržalskú centrálnu rozvojovú os, široký pás nezastavaného územia pozdĺž Chorvátskeho ramena a predovšetkým budúcej električkovej trate až do Janíkovho dvora, ktorá by mala byť dokončená v roku 2023

Čítať viac

Architektonicko - urbanistická štúdia pre centrálny petržalský koridor

28.12.2017 10:30:00 Adrian Gubčo

Hoci architektonicko-urbanistické štúdie sú v princípe nezáväznými materiálmi, slúžiace ako podklad pre ďalšie rozpracovanie, dávajú už čo-to tušiť o zámeroch ich obstarávateľa v danom území. Inak tomu nie je ani v prípade štúdie pre kľúčovú časť projektu Petržalka City (developer Petržalka City, a.s., blízky developerovi IURIS), ktorá vyrastie v okolí záhybu Chorvátskeho ramena, a ktorá sa prvýkrát objavila v časopise ASB.sk.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube