YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 06.09.2018 13:00

Nový sektor Slnečníc - Južného Mesta bližšie k výstavbe

Na posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA sa objavilo najnovšie pokračovanie mestskej zóny Južné mesto – Slnečnice, konkrétne zóna A s dvoma časťami A3 a A5. Táto časť novej štvrte na juhu Petržalky je výsledkom architektonickej súťaže usporiadanej developerom Cresco Group, v ktorej zvíťazilo slovinské štúdio Bevk Perović Arhitekti.

Zdroj: Cresco Group / EIA

Zdroj: Cresco Group / EIA

Daná časť projektu sa nachádza južne od Panónskej cesty a západne od uvažovanej budúcej línie petržalskej električkovej radiály, kde pôjde o prvý vstup do územia, ktoré je teraz pokryté poľnohospodárskou pôdou, príp. náletovou zeleňou. Autori projekt označujú za typicky predmestský, avšak s dobrými možnosťami pre vytvorenie nadštandardného bývania – čo je zároveň cieľom ich architektonického návrhu. Funkčne pôjde tak, ako vo väčšine Južného mesta, o rezidenčnú štvrť, avšak s dodatočnou vybavenosťou. S už budovanými časťami štvrte má zónu spájať zelená parková os, ktorá bude plynulo pokračovať až do časti Slnečnice – Mesto. Zelený pás vznikne aj od Panónskej cesty, čo má byť forma izolácie voči rušnej komunikácii.

Čo sa týka konkrétnych bilancií, tie sú pomerne veľkorysé – zóna A3 a A5 počítajú s výraznou koncentráciou bývania aj občianskej vybavenosti. Vzniknúť by malo pät bytových domov, obchodno-prevádzkový objekt a jeden polyfunkčný dom. Bytové i polyfunkčný dom budú mať vo vyšších častiach až 21 nadzemných podlaží a výšku vyše sedemdesiat metrov, bytové domy budú obsahovať aj nižšie krídla s desiatimi podlažiami, pričom sa hmoty budú v pravidelnom rytme striedať.

Celkový počet bytov v zóne je 1445, k čomu treba ešte prirátať ďalších 102 apartmánov, čo vo výsledku dáva predpoklad, že by tu mohlo žiť vyše 3,5-tisíca ľudí. Pre tento veľký počet obyvateľov bude zriadená občianska vybavenosť vo výmere 3.611 metrov štvorcových v zóne A3 a 1.816 metrov štvorcových v zóne A5. V spomínanom obchodno-prevádzkovom objekte sa predpokladá vznik akéhosi komunitného centra, ktorého súčasťou bude škôlka, knižnica, detské kluby, prípadne služby a obchody. Vybavenosť bude doplnená športoviskami a pobytovou zeleňou v rámci líniového parku. Zóny budú obslúžené 2.171 parkovacími miestami, z toho približne štyri pätiny sú v podzemnej garáži.

Parametre, s ktorými projekt narába, sú mimoriadne, hoci v prípade Slnečníc si už na vysoké čísla zvykáme. Zóny A3 a A5 sa však každopádne budú budovať na etapy (v prvej etape bytové domy 01 a 02 a polyfunkčný dom, teda objekty najbližšie k električkovej trati) a celkové dokončenie tak možno predpokladať až okolo roku 2027.

Petržalka získa ďalšie masívne rozšírenie v podobe moderných bytových domov a obytného prostredia. Veľmi pozitívne možno hodnotiť fakt, že sa developer rozhodol zvýšiť variabilitu urbanistických prístupov a zámer riešil formou architektonickej súťaže. Bevk Perović patrí k popredným slovinským ateliérom, pričom táto malá krajina je známa veľmi vysokou úrovňou svojej architektonickej scény. Dá sa teda dúfať, že aj ich prvý bratislavský projekt bude kvalitný a vhodne dotvorí najväčšie slovenské sídlisko, ktoré má ambíciu premeniť sa na plnohodnotnú mestskú štvrť.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bevk Perović Arhitekti
  • Pohľady. Zdroj: Cresco Group / EIA
  • Situácia. Zdroj: Cresco Group / EIA
  • Urbanizmus. Zdroj: Cresco Group / EIA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube