Author photoMartina Gregová 02.10.2022 19:28

Zachránia planétu? Dánski architekti predstavili víziu zdravšieho bývania pre ľudí aj prírodu

Dánske architektonické štúdio EFFEKT Architects prichádza s ideou navrhovania domov, ktoré sú prospešnejšie zdraviu oproti tým, v ktorých bývame teraz. Ich projekt Living Places nie je len novým dizajnom, je to nový spôsob premýšľania o budovách. V rámci vízie predstavujú niekoľko princípov, vďaka ktorým môžeme vytvárať zdravšie vnútorné prostredie našich domov a pomôcť tým aj planéte.

Zdroj: EFFEKT Architects

Zdroj: EFFEKT Architects

Projekt Living Places vznikol vďaka spolupráci firmy VELUX, MOE Engineering a štúdia EFFEKT Architects z Kodane. Cieľom tohto projektu je vytvorenie zdravých domov nielen pre ľudí, ale aj pre planétu. Ako vlastne ovplyvňujú naše domovy zdravie celej planéty? „Až 36% emisií v Európe súvisí s našimi domami a budovami,” hovorí spoluzakladateľ štúdia EFFEKT Architects Sinus Lynge. „Očakáva sa, že do roku 2030 sa na území Európy postaví ďalších 5 miliárd metrov štvorcových podlahovej plochy. V rovnakom časovom úseku sa však zároveň očakáva, že v značnej miere znížime naše emisie, aby sme sa vošli do miery, ktorú naša planéta ešte znesie. Je to výzva pre celé odvetvie, jednoznačne musíme zmeniť spôsob, akým staviame.” 

Návrh od dánskeho štúdia vychádza z vedeckej štúdie, ktorá okrem iného dokázala, že vnútorné prostredie, v ktorom bývame, pracujeme a trávime voľný čas, je v priemere dvakrát až päťkrát viac znečistené ako vonkajšie prostredie. Profesor Joseph Aleen z Harvardu raz vyslovil myšlienku: „Človek, ktorý navrhne váš dom či inú budovu, v ktorej trávite čas, je pre vaše zdravie pravdepodobne dôležitejší, ako váš doktor.”  

Projekt je založený na pozorovaní celého životného cyklu budovy. Spôsob, akým budova ovplyvňuje planétu, nesúvisí len s množstvom emisií, ktoré vyprodukuje počas užívania. Značná časť súvisí s fázou výstavby, produkciou materiálov, konštrukciou a v neposlednom rade aj s odpadom, ktorý vzniká na konci životnosti stavby. V projekte Living Places architekti používajú predovšetkým drevo a organické materiály, ktoré v sebe ukladajú uhlík. Podľa architektov je takýto dom schopný znížiť emisie o 60-70%. Za jeden z kľúčových faktorov pri navrhovaní budov, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, preto možno označiť práve zmenu stavebného materiálu. Ďalej oddelením technických systémov od systémov budov dokážeme využívať obehové hospodárstvo ako prostriedok na predĺženie životnosti budovy a zníženie nákladov, práce a odpadu. 

Galéria

  • Zdroj: EFFEKT Architects
  • Zdroj: EFFEKT Architects
  • Zdroj: EFFEKT Architects
  • Zdroj: EFFEKT Architects
  • Zdroj: EFFEKT Architects
  • Zdroj: EFFEKT Architects

V rámci projektu Living Places tiež architekti vypracovali tisíce simulácií, ktoré mali za úlohu identifikovať kľúčové faktory a princípy, ktoré nám pomôžu zaistiť zdravšie vnútorné prostredie. Medzi tieto faktory patrí dostatok slnečného svetla, kvalitný vzduch v budove či dostatočná tepelná pohoda, ale tiež aj dostatočné vizuálne spojenie s vonkajším prostredím. Zároveň možno identifikovať 7 základných strategických hnacích síl, ktoré nám pomôžu stavať zdravšie domy – flexibilita, kvalita, životné prostredie, zdravie, komunita, miestna dostupnosť a cenová dostupnosť. 

S kľúčovou súčasťou projektu, teda vytvorením zdravšieho prostredia, súvisí najmä vytvorenie vhodných svetelných podmienok v rámci celého domu. Architekti preto navrhli okná tak, aby umožňovali slnku preniknúť hlboko dovnútra. Vďaka správnemu umiestneniu okien sa tiež podarí zabezpečiť efektívnu výmenu vzduchu. Zároveň je však dôležité myslieť na rozumné tienenie, aby sa domy zbytočne neprehrievali. Vizualizácie, ktoré architekti predstavili, ukazujú príklady budov, ktoré sú dostatočne presvetlené, sú z prírodných materiálov a zabezpečujú dostatočný kontakt s exteriérom.

Projekt prináša zaujímavú myšlienku zdieľania niektorých priestorov s inými ľuďmi zo susedstva. Predstavený spôsob navrhovania budov pomôže zaistiť, že sa okolo budov vytvorí fungujúca komunita. V rámci projektu Living Places tiež vzniklo niekoľko typov domov, ktoré stavajú na rovnakých princípoch a obdobnej architektúre, ale poskytujú priestory pre rôzne typy bývania - od dvojčlennej rodiny až po viacgeneračné bývanie. „Living Places je regeneračný prístup pre naše budúce vybudované prostredie, ktorého cieľom je vytvoriť zdravé komunity a zastavané prostredie prostredníctvom cenovo dostupných, sociálne orientovaných dizajnov a nových modelov bývania,” uvádza na svojej stránke štúdio EFFEKT Architects  

V súčasnosti prebiehajú rokovania s niekoľkými obcami alebo mestami o umiestnení takýchto rodinných domov. Prvý projekt, ktorý bude stavať na spomínaných princípoch, má vzniknúť už v roku 2023 v dánskej metropole Kodaň, ktorá sa v tom istom roku zároveň stane hlavným mestom architektúry. Living Places v Kodani predstaví riešenie 1:1, znižujúce emisie uhlíka a poskytujúce zdravé domy a komunity. Cieľom je demonštrovať, že nemusíme čakať na budúcu technológiu, aby sme zastavané prostredie posunuli do zodpovednejšieho a regeneratívnejšieho postavenia.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube