Author photoAdrian Gubčo 10.06.2024 12:27

Veľká prestavba v novom centre mesta. JTRE rozbehne rekonštrukciu križovatky Landererovej a Košickej

Jednu z najvyťaženejších križovatiek v Bratislave čaká rozsiahla rekonštrukcia. Križovanie Landererovej, Košickej a Prístavnej tvorí bránu do nového centra mesta, pričom ho každý deň využívajú desaťtisíce vodičov. S postupným rozvojom okolia sa záťaž ešte zväčší. Developer J&T Real Estate preto musí zrealizovať modernizáciu, ktorá zvýši jej kapacitu, ale má aj zlepšiť podmienky pre chodcov či cyklistov.

Autori: Nino Belovič / YIM.BA, Adrian Gubčo / YIM.BA

Autori: Nino Belovič / YIM.BA, Adrian Gubčo / YIM.BA

Ako uvádza developer, bratislavský downtown postupne získava nové bývanie, pracovné príležitosti, verejné priestory a mestskú vybavenosť. To prináša nutnosť modernizácie dopravnej infraštruktúry. Uvedomuje si to aj bratislavský Magistrát, ktorý kľúčového lokálneho investora zaviazal k vyvolaným úpravám blízkych ciest. JTRE, ktoré buduje zónu Eurovea City alebo projekt Downtown Yards, tak musí prestavať aj kritickú križovatku.

Pôjde o projekt v hodnote 1,4 milióna eur, ktorý prinesie komplexnú rekonštrukciu. Stavebníkom je oficiálne Hlavné mesto, no JTRE prestavbu platí aj bude realizovať. Práce majú byť načasované tak, aby priniesli čo najnižšie zhoršenie komfortu dopravy v meste. Prebiehať tak budú prioritne počas letných prázdnin, hoci prípravné práce sa kvôli náročnosti výmeny technológií začnú už v priebehu júna.

Developer ubezpečuje, že obmedzenia budú mať limitovaný dopad. „Rekonštrukciu pripravujeme s projektantmi a dopravnými inžiniermi už niekoľko mesiacov a okrem príslušných oddelení na bratislavskom magistráte spolupracujeme aj s Dopravným podnikom mesta Bratislava a Políciou SR, aby rekonštrukcia v čo možno najmenšom rozsahu zasiahla bežný život Bratislavčanov,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Na obmedzenia počas jednotlivých etáp prác bude upozorňovať dopravné značenie. Samotnej rekonštrukcii však predchádza informačná kampaň pre širokú verejnosť, aby sa účastníci premávky oboznámili s obchádzkovými trasami a vedeli sa vopred pripraviť na obmedzenia a využili iné trasy.

Realizácia bude pozostávať z niekoľkých etáp. Prvá sa začne 15. júna a trvať bude do 31. júla. Uzavretý bude chodník na Prístavnej, Landererovej a Košickej ulici a priliehajúce priechody pre chodcov, nastane zúženie jazdných pruhov a dočasné zrušenie autobusovej zastávky na Košickej. Ďalšia etapa by mala trvať do 31. augusta, o detailoch ešte bude informované. JTRE každopádne tvrdí, že práce chce ukončiť ešte pred začiatkom školského roka.

Najzásadnejšou zmenou prejde svetelná signalizácia. Pôjde o jej kompletnú výmenu za najmodernejší systém s najväčšou a najkomplexnejšou riadiacou jednotkou centrálneho dopravného systému. Jeho súčasťou budú časovacie zariadenie, kamery a senzory, ktoré zabezpečia inteligentné a dynamické riadenie križovatky.

Priepustnosť jednotlivých koridorov tak bude priebežne vyhodnocovaná a regulovaná na základe aktuálneho náporu vozidiel. Zabezpečiť sa tak má maximálna plynulosť premávky aj redukcia zápch na súvisiacich križovatkách, najmä Mlynských nív s Košickou.

JTRE pripomína, že sa zvýši bezpečnosť chodcov a cyklistov vďaka rozšíreniu ostrovčekov, ktoré sú dnes nedostačujúce. Situácia sa má zlepšiť aj pre cestujúcich mestskou hromadnou dopravou. Vybudovaná bude nová zastávka autobusov na Košickej ulici v smere z Petržalky, ktorá sa po zväčšení ostrovčekov v križovatke posunie smerom bližšie k stanici Nivy. Počas rekonštrukcie bude dočasne zrušená. Naostatok sa očakáva zlepšenie cyklodopravy po vybudovaní cyklotrasy na Plátenníckej.

Vo výsledku má prestavba križovatky priniesť lepšie priechody pre chodcov, bezpečnejšie ostrovčeky, skvalitnenie cyklonapojenia, ale aj zvýšenie kapacity križovatky kvôli vybudovaniu nových odbočovacích pruhov. Dôležitou zmenou bude aj príprava pre budúce trasovanie električky, aby sa neskôr implementovala bez rozsiahlych a dlhodobých rozkopávok.

 

Zdroj: J&T Real Estate

 

Hoci developer hovorí o najmodernejšej križovatke v Bratislavy a zdôrazňuje výhody pre chodcov, cyklistov či verejnú dopravu, len sotva možno zakryť, že prestavba je daná najmä nárastom individuálnej automobilovej dopravy (IAD). Využité síce budú niektoré technologické riešenia pre lepšiu plynulosť, v princípe ide ale o štandardný prístup: skvalitnenie dopravy má priniesť rozšírenie počtu pruhov.

Je naivné myslieť si, že pôjde o dlhodobé a komplexné riešenie pre dopravu v downtowne. Rozširovaním počtu pruhov a zlepšovaním priepustnosti sa dosiahne krátkodobé zlepšenie situácie pre IAD, už o niekoľko rokov bude ale pravdepodobne stav rovnaký alebo ešte horší ako doteraz. Ide o overenú skúsenosť z celého sveta vrátane Bratislavy.

Viac pruhov problém nerieši. Napriek tomu ide dosiaľ o dominantné riešenie, využívané dopravnými inžiniermi. Kapacitu ciest či križovatiek totiž štandardne počítajú cez počet vozidiel, ktoré ich využívajú, namiesto počtu ľudí. Tak tomu bolo aj v tomto prípade, o čom svedčia dopravno-kapacitné posúdenia jednotlivých developerských projektov a z ktorých vyplynula aj povinnosť prestavať túto križovatku.

Nie že by si daná dopravná stavba prestavbu nezasluhovala. Ak by sa ale jej kapacita posudzovala podľa počtu potenciálne prepravených ľudí, vyplynulo by, že omnoho užitočnejšie by mohlo byť zriadenie „holandskej“ križovatky, v rámci ktorej by tu vzniklo špičkové a bezpečné križovanie pre cyklistov zo všetkých smerov. V Bratislave je však zatiaľ takáto križovatka len jedna a zriadená bola doslova pred niekoľkými dňami.

Pri komplexnejšom pohľade by si celý downtown zasluhoval vypracovanie dopravnej analýzy, ktorá by navrhla utlmenie IAD, preferenciu verejnej dopravy, optimalizáciu peších a cyklistických trás a humanizáciu ulíc. Verejnosť by sa do tejto časti mesta mala prepravovať najmä ekologickou MHD, predovšetkým koľajovou. Aj preto je asi najväčším pozitívom aktuálneho projektu vybudovanie prípravy na budúcu električkovú trať.

Nanešťastie, Bratislava je v oblasti dopravného plánovania stále oproti európskym lídrom pozadu. Len nedávno sa začalo regulovať parkovanie, zrušilo sa parkovanie na chodníku a stanoviská Krajského dopravného inšpektorátu prestali mať záväzný charakter. Nestretlo sa to len s pozitívnymi reakciami, keďže aktivity Magistrátu v oblasti rozvoja ekologickej dopravy sa stretli so snahou poslancov NR SR tieto snahy prekaziť.

Predstava o zlepšení dopravnej situácie v horizonte roka, dvoch, piatich, desiatich aj dlhšie je preto nereálna. Pokrokovo rozmýšľajúci urbanisti, inžinieri alebo plánovači budú musieť ešte dlho presviedčať a realizovať čiastkové riešenia, kým sa zmení celkové nastavenie. Dovtedy budú vznikať obdobné projekty, ako je aktuálna prestavba križovatky Košickej, Landererovej a Prístavnej – moderná technologicky, ale zastaraná koncepčne.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube