Author photoSimona Schreinerová 19.02.2024 10:38

Pohodlnejšie parkovanie v Ružinove sa blíži, Magistrát dáva zelenú novým kapacitám

Hlavným cieľom parkovacej politiky v hlavnom meste je prostredníctvom regulácie a spoplatnenia parkovania znížiť dopravnú záťaž a zlepšiť situáciu vo verejnom priestore. Ľudia by mali vo väčšej miere využívať verejnú, resp. alternatívnu formu dopravy. Autá však z mesta v takej radikálnej miere nezmiznú, a tak sú potrebné parkovacie kapacity, kam by sa z dnes obparkovaných priestranstiev presunuli. 

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Ružinov / EIA, Google Maps

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Ružinov / EIA, Google Maps

Veľké plány Ružinova

Presýtenie verejného priestoru automobilmi aj ekologické faktory sa premietajú do snahy Hlavného mesta inšpirovať obyvateľov k intenzívnejšiemu využívaniu verejnej dopravy. Okrem rozvoja a skvalitňovania hromadnej dopravy je však potrebné i budovanie parkovacích domov a záchytných parkovísk. Výstavba parkovacích domov je súčasťou implementácie parkovacej politiky, ktorá bola schválená v roku 2019.

Popri meste sú aktívne aj mestské časti. Ružinov je investorom Parkovacieho domu U deda, ktorý od júna minulého roka prechádza posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). Na rozhodnutie okresného úradu zámer čaká už osem mesiacov, začiatkom roka získal aspoň súhlasné záväzné stanovisko mesta.

Parkovací dom vznikne v susedstve Drieňovej ulice, na ploche ohraničenej Haburskou a Zálužickou ulicou. Pred pozemkom sa nachádza autobusová zastávka Solivarská. V súčasnosti je priestor tvorený asfaltovým parkoviskom. Parkovací dom dostal názov podľa obľúbeného hostinca U Deda, s ktorým bude susediť. V okolí sa nachádza niekoľko bytoviek, starších administratívnych budov a úrad Ministerstva vnútra SR.

Novostavba trojpodlažného parkovacieho domu bude mať dve nadzemné a jedno podzemné podlažie. Časti parkovacích plôch na podlaží sú navzájom voči sebe výškovo posunuté o polovicu výšky podlažia. Celý objekt bude členený do piatich výškových úrovní, ktoré budú navzájom prepojené rampami. 

Vzniknúť by tu malo 118 parkovacích miest, z ktorých šesť bude určených pre zdravotne znevýhodnených občanov. Umiestnené budú na prízemí, kde bude aj hygienické zázemie pre užívateľov a kancelária pre spravujúci personál. Chodcom budú slúžiť požiarne schodiská, ktoré sa pripoja zo severnej a južnej strany fasády. Vjazd bude zo severnej strany. Druhé nadzemné podlažie bude riešené ako ustupujúce s parkovaním na streche parkovacieho domu.

Jednoduchá fasáda so zaoblenými nárožiami je navrhnutá z oceľových nehrdzavejúcich lán, ktoré budú postupne obrastané popínavou zeleňou. Ide o typové riešenie, čo však pri parkovacích domoch možno očakávať. Zastavaná plocha by mala tvoriť 1.430 m2, čo je skoro tretina z celkovej plochy dnešného parkoviska. Súčasťou navrhovanej stavby je aj jeho obnova. Po novom tu vznikne 73 parkovacích miest pre automobily a dve pre motocykle.

Celkové náklady sa odhadujú na dva milióny eur. Podľa dokumentácie EIA sa spustenie prevádzky očakáva v roku 2025, na čo je však potrebné skoré vydanie rozhodnutia. Pokiaľ nenastanú komplikácie, napríklad odpor verejnosti, termín je stále reálny. V minulosti sa vyskytli prípady, v ktorých verejnosť vznik parkovacích domov či garáží odmietla (v Petržalke a Karlovej Vsi).

Obyvatelia paradoxne často nové parkovanie požadujú, no v ideálnom prípade by sa malo nachádzať v stavbe, ktorá nie je v bezprostrednej blízkosti ich bydliska a nemajú na ňu priamy výhľad. Či bude projekt v Ružinove vítaný alebo nie, môžu ukázať práve pripomienky, doručené k zámeru Parkovacieho domu U Deda.

Ružinov plánuje vybudovať ešte parkovacie domy na Exnárovej a pri Štrkovci a opraviť parkoviská na Mesačnej a Súmračnej. Otázny ostáva osud garáže na Drieňovej, ktorá bola poškodená požiarom. 

 

Ružinov plánuje budovať parkovacie domy, jeden má vzniknúť pri Štrkovci. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Ružinov

 

Magistrát plánuje tisíce parkovacích miest

V procese EIA sú dnes dva parkovacie domy, ktorých výstavbu pripravuje Hlavné mesto. Ide o parkovací dom Saratovská v Dúbravke a Wolkrova v Petržalke. Prvý spomínaný parkovací objekt vyrastie na pozemku pri križovatke Saratovská – Drobného. V súčasnosti je plocha využívaná na parkovanie, kapacitne však potrebám sídliska nestačí.

Zámer počíta s nahradením parkoviska, čím sa navýši kapacita parkovacích miest na 196 stojísk. Dvojpodlažný parkovací dom bude mať spodné podlažie čiastočne zapustené do terénu. Konštrukčne pôjde o prefabrikovaný železobetónový skelet s veľkorozponovými stropnými doskami na vytvorenie voľnej dispozície. Fasáda bude kombináciou drevených lamiel a popínavých rastlín, plochá strecha má byť riešená ako extenzívna vegetačná. Celkové orientačné náklady sú podľa dokumentácie EIA odhadnuté na 4,75 milióna eur.

Parkovací dom na Wolkrovej ulici v Petržalke taktiež nahradí existujúce parkovisko. V parkovacom dome bude 147 nových parkovacích miest. Súčasťou návrhu je aj vyčlenenie šiestich parkovacích miest pre imobilných, ktoré majú byť na existujúcom parkovisku na východ od nového parkovacieho domu. Celkové orientačné náklady sa odhadujú na 3,5 milióna eur.  

Najskôr sa ale nového parkovacieho domu dočkajú obyvatelia Karlovej Vsi. Parkovací dom vznikne na Ulici Ľ. Fullu. Objekt bude dvojpodlažný, podzemné podlažie bude zapustené do svahu a nadzemné bude na úrovni terajšieho parkoviska. Cena projektu prevyšuje 892-tisíc eur s DPH. Koncom januára sa začalo s búraním starého parkoviska, aby na jeho mieste mohol vyrásť parkovací dom s kapacitou 72 miest. Projekt buduje mestská časť v spolupráci s mestom. 

Bratislavská mestská časť Karlova Ves podpísala zmluvu na vybudovanie parkovacieho domu v decembri minulého roka, pričom termín odovzdania riadne zhotoveného a dokončeného diela je v zmluve stanovený do 12 mesiacov. V ideálnom prípade by tak mal byť nový parkovací dom hotový koncom tohto roka.

 

Parkovací dom Saratovská. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Mesto má každopádne vytypovaných až 20 lokalít, kde by mohli vzniknúť parkovacie domy. Z nich zatiaľ prešlo participáciou iba osem, vrátane Saratovskej a Wolkrovej. Ďalší objekt na parkovanie mal vzniknúť vo vnútrobloku Račianska-Šancova-Kominárska pri bytových domoch Unitas s kapacitou 150 parkovacích miest, tento je však s ohľadom na svoju hmotu predmetom kritiky.

Objekt parkovacieho domu sa plánuje aj v Lamači na Studenohorskej ulici, na mieste bývalého areálu zberných surovín. Obsahovať by mal 99 miest. Karlova Ves by mohla dostať druhý parkovací dom na Veternicovej ulici so 186 parkovacími miestami. Parkovanie by mal zlepšiť aj projekt na Závadskej v Rači, aktuálna kapacita 75 miest by sa mala zvýšiť na 150 a súčasťou parkovacieho domu by malo byť nabíjanie pre elektromobily.

Zlepšenie situácie sa očakáva aj vo Vrakuni. V novom objekte na Bebravskej ulici by v budúcnosti mohlo nájsť miesto do 193 áut. Ôsmym parkovacím domom, ktorý prešiel participáciou, je objekt neďaleko OD Slimák na Ulici Československých parašutistov v Novom Meste. 

Pre zlepšenie kvality života rezidentov v Bratislave sú parkovacie domy a účinná parkovacia politika nevyhnutné. V niektorých častiach mesta, kde stále chýba regulácia parkovania, pokračuje divoké parkovanie, čo vedie k degradácii verejného priestoru a zhoršeniu pohodlia obyvateľov. Presun parkovania do parkovacích domov, podzemných garáží alebo do P+R parkovísk na okrajoch mesta je jediným správnym spôsobom, ako do budúcna riešiť otázku statickej dopravy. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube