YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 05.10.2020 15:05

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály ide do finále

Jeden z najväčších projektov rozvoja verejnej dopravy v Bratislave v posledných rokoch sa definitívne chýli k záveru. Hlavné mesto už požiadalo Bratislavský samosprávny kraj o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby štvrtej etapy modernizácie trate medzi tunelom a Molecovou ulicou. Po doterajšom meškaní sa zdá, že by sa avizovaný termín spustenia trate na konci októbra mal stíhať.

Zastávka Kráľovské údolie

Zastávka Kráľovské údolie

„Modernizácia električkovej trate v Karlovej Vsi a Dúbravke je významný dopravný projekt a blíži sa k spusteniu,“ potvrdil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. „Bratislavská župa dostala od hlavného mesta žiadosť o vydanie povolenia na predčasné užívanie. Ide o zložitý administratívny proces a robíme všetko pre to, aby sme povolenie mohli vydať čo najskôr.“

Bratislavský samosprávny kraj v tomto ohľade vystupuje ako špeciálny stavebný úrad pre dráhové stavby. Pred vydaním povolenia k užívaniu musia byť oslovení všetci účastníci konania, po ktorom bude nasledovať ústne prejednávanie a po doručení všetkých podkladov napokon aj vydanie povolenia na predčasné užívanie. Hlavné mesto každopádne predpokladá, že by sa električky mali do Karlovej Vsi a Dúbravky vrátiť 26. októbra.

Nido

Pôvodný termín dokončenia bol 11. september, zhotoviteľ, združenie DK Radiála, však nebol schopný dovtedy trať a súvisiace stavby dobudovať. Stavba má byť pripravená k preberaniu 15. októbra, do 26. októbra majú byť hotové aj ostatné objekty, dôležité pre prevádzku električiek. Na dokončenie nedorobkov má zhotoviteľ čas do 15. novembra.

Aktuálny stav prác priblížil aj primátor Matúš Vallo, ktorý taktiež prisľúbil, že s projektom súvisiace obmedzenia už nebudú trvať dlho. „Minulý týždeň sa dobetónoval posledný úsek jazdnej dráhy električky, prebiehajú posledné práce na dokončovaní zastávok MHD, začali sme s pokládkou rozchodníka od Tunela smerom do Karlovej Vsi, osadili sme nové stožiare trakčného vedenia, pracujeme na chodníkoch a začínajú práce na obrubníkoch či vrstvách vozovky, aby sa mohla premávka v smere do centra obnoviť v obidvoch pruhoch,“ vymenúva primátor.

Ako ďalej pripomína, „...Ostáva už iba niekoľko týždňov a rekonštrukcia, ktorá niekoľko mesiacov znepríjemňovala život vodičom aj cestujúcim, bude dokončená a doprava v meste sa stane rýchlejšou, pohodlnejšou a modernejšou.“ Dopravné obmedzenia súvisiace s modernizáciou totiž spôsobovali katastrofálne zápchy v Karlovej Vsi, pričom tieto sa dotkli individuálnej automobilovej dopravy aj verejnej, keďže sa omeškalo zavedenie buspruhov.

Po blížiacom sa dokončení projektu by to však malo byť minulosťou. Podľa Hlavného mesta, po dokončení poslednej etapy, ktorej realizácia sa spustila v máji tohto roku, sa  „cestujúci môžu tešiť na nové bezbariérové zástavky, moderný mobiliár, či elektronické tabule“, teda na vyšší komfort cestovania. Magistrát pripomína aj fakt, že veľká časť trate je zazelenaná.

 

Prestupná zastávka na Riviére patrí k najvýznamnejším zlepšeniam, ktoré modernizácia priniesla

 

Obyvatelia dvoch stredne veľkých mestských častí tak budú môcť po vyše roku a štvrť konečne a bez obmedzení využívať novú trať, ktorá má byť etalónom nového štandardu v tvorbe daného typu stavieb. Hoci podstatná časť projektu bola naplánovaná a naprojektovaná ešte v minulosti, aktuálne vedenie mesta urobilo určité dizajnové úpravy, vďaka ktorým sa zvýšil štandard zastávok. Cieľom mesta je totiž pritiahnuť do verejnej dopravy viac cestujúcich.

K tomu by mohlo mimoriadne prispieť zriadenie dvojice prestupných terminálov – v Dúbravke to je zastávka Záluhy (predtým Damborského), na ktorej bude umožnený tzv. prestup na hrane medzi električkami a autobusmi, kým v Karlovej Vsi to je Riviéra (predtým Molecova), kde sa zásadne zjednoduší prestup medzi električkami a linkami smerujúcimi na Dlhé Diely. Ľudia tak ušetria dôležité minúty, ktoré predtým strácali pri prechádzaní cez križovatky, a zvýši sa tým aj bezpečnosť.

V neposlednom rade, bezbariérové a zelené úpravy zvýšia využiteľnosť električiek pre širšie skupiny obyvateľstva a prispejú k lepšiemu zasadeniu trate do územia. Obzvlášť pozitívne je zazelenenie na Nábreží arm. gen. L. Svobodu, kde sa nachádzajú súčasné polyfunkčné komplexy, a na sídlisku, kde má zeleň prispieť k stíšeniu premávky.

S tým súvisí jeden z hlavných problémov trate, ktorých inak nie je málo. Okrem meškania sa totiž po dokončení prvých dvoch etáp ukázalo, že prechádzajúce električky vydávajú dunivý zvuk, ktorý sa tu dovtedy nevyskytoval. Jeho existenciu potvrdili aj odborné merania, čo Magistrát podnietilo k hľadaniu riešenia.

Tým mala byť kombinácia úprav konštrukcie trate spojená s kvalitným prebrúsením, čo sa údajne po prvých testoch potvrdilo. Magistrát však doteraz nešpecifikoval, ako bude situáciu riešiť pod tými časťami trate, ktorá je už zrealizovaná. Rozrezanie nosných dosiek na menšie segmenty, ktoré prinieslo zlepšenie, by totiž pravdepodobne prinieslo výraznejšie omeškanie dokončenia modernizácie a spustenia premávky.

Projekt tak poukázal aj na mnoho problémov, ktoré sa môžu pri zámeroch daného typu vyskytnúť, rovnako ako odhalil rezervy v projektovej príprave, podkladoch či plánovaní kompenzačných opatrení počas výstavby. Hlavné mesto pripravuje viacero podobných či ešte väčších projektov, kde bude potrebné sa výrazných komplikácií vyvarovať.

 

Významné časti trate boli zazelenané, vrátane úseku na nábreží, kde zeleň skutočne chýbala

 

Najaktuálnejším z týchto plánov je výstavba druhej etapy Nosného systému MHD, teda Petržalskej radiály. Spojnica dnešnej konečnej na Jungmannovej s Janíkovým dvorom by sa mala zrealizovať medzi rokmi 2021-2023, čo je pomerne šibeničný termín. Hlavné mesto to však musí stihnúť, ak chce na projekt získať financie z fondov EÚ, ktoré treba dočerpať do konca roka 2023.

Petržalská trať by mala priniesť ešte vyššiu úroveň súvisiaceho verejného priestoru a zastávok – tieto by mali ma napríklad zelené strechy. Opäť však ide o projekt, ktorý bol do veľkej miery prebratý ešte z minulých období. Úplne nové však budú dokumentácie k modernizácii RužinovskejVajnorskej radiály, ktoré budú v niektorých úsekoch spojené aj s revitalizáciou ulíc „od fasády k fasáde“, prinesú tak komplexnú úpravu celých častí mesta. Do projektov už vstupuje aj Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý organizuje participačné procesy v zasiahnutých lokalitách (napríklad na Krížnej).

Všetky tieto projekty majú priniesť postupnú zmenu obrazu Bratislavy z mesta, ktoré podporovalo predovšetkým individuálnu automobilovú dopravu, na mesto, založené na verejnej doprave a kvalitnom verejnom priestore. Veľká a idealistická ambícia však potrebuje byť potvrdená konkrétnymi a dobre zhotovenými realizáciami. Tie ostávajú problémom, čo ukazuje aj príbeh modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály.

 

Fotografie z 4.10.2020. Pozrite si modernizáciu Karlovesko-dúbravskej radiály vo fotoalbumoch.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Trať na NAGLS
  • Zelená trať pod River Parkom, kde ju sľubovali už vizualizácie z roku 2009
  • Zastávka Lafranconi
  • Zastávka Botanická záhrada
  • Nové výťahy na zastávke Botanická záhrada
  • Prestupný uzol Riviéra
  • Vyvýšený povrch na zastávke Riviéra
  • Nová zeleň na trati v Karlovej Vsi

Súvisiace články

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály je dokončená, premávka sa spustí o pár dní

23.10.2020 18:25:31 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, mestských častí Karlova Ves, Staré Mesto a Dúbravka a Ministerstva dopravy a výstavby SR dnes oficiálne predstavilo zmodernizovanú Dúbravsko-karloveskú električkovú radiálu. Postup prác umožňuje už v priebehu pondelka obnoviť premávku električiek na nábreží, v Karlovej Vsi i v Dúbravke.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

24.08.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Čítať viac

Posledná etapa modernizácie Karloveskej radiály bude asi meškať

13.08.2020 16:04:00 Adrian Gubčo

Projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý sa rozbehol v lete minulého roka, je stíhaný problémami. Všetky tri doteraz ukončené etapy sa stretli s meškaním, ako aj viacerými stavebnými nedostatkami. Posledná, štvrtá etapa, už mala prebiehať hladko, najnovšie sa však ukazuje, že sa pravdepodobne oneskorí aj táto. Informáciu priniesol portál iMHD.sk.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály napreduje

03.07.2020 12:49:00 Adrian Gubčo

Momentálne najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave postupuje rýchlym tempom. Obnovená trať v úseku medzi vyústením tunela na nábreží a prestupnou zastávkou na Molecovej ulici sa stáva realitou a na viacerých úsekoch sa pokladajú koľaje. Ide o záverečnú etapu mohutného projektu, ktorý má zásadne zlepšiť kvalitu verejnej dopravy v západnej časti mesta.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Problémy modernizácie Karloveskej radiály

27.04.2020 11:00:00 Adrian Gubčo

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály je najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v poslednom období a ako taký mal byť vlajkovou loďou novej kvality v prístupe k rekonštrukciám dopravnej infraštruktúry. Projekt je však stíhaný viacerými problémami, napriek tomu sa už čoskoro spustí ďalšia etapa modernizácie, spojená s uzáverou električkovej dopravy.

Čítať viac

Práce na modernizácii a opravách električkových tratí budú pokračovať napriek pandémii

01.04.2020 11:21:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto si na tento rok naplánovalo viacero investícií do skvalitnenia električkovej dopravy – okrem dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa mali zrekonštruovať aj dva úseky tratí v Starom Meste na Americkom námestí a v Rači. Ako vyzerajú tieto plány vo svetle aktuálnej situácie?

Čítať viac

Prevádzka na trati do Dúbravky sa spustí už o niekoľko dní

18.02.2020 10:15:00 Adrian Gubčo

S dvojmesačným meškaním sa v sobotu, 22. februára, konečne spustí premávka električiek do mestskej časti Dúbravka. Trať je po modernizácii už v prevádzkyschopnom stave, práce však budú pokračovať aj naďalej. Ďalšie prerušenie premávky nastane o niekoľko mesiacov, kedy sa spustí modernizácia radiály medzi Molecovou a tunelom pod Hradom.

Čítať viac

Premávka električiek v Dúbravke bude čoskoro spustená

29.01.2020 12:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto sa konečne priblížilo k spusteniu premávky na modernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiále na celom úseku až do Dúbravky. Hoci trať je stavebne pripravená na prevádzku už dlhšiu dobu, prístupu električiek do mestskej časti s desiatkami tisíc obyvateľov bránil spor o pozemky pod meniarňou, ktorá je potrebná pre napájanie trate.

Čítať viac

Električky sa vracajú do Karlovej Vsi, prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály je takmer dokončená

19.12.2019 15:47:16 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Prvá etapa jedného z najvýznamnejších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je prakticky ukončená. Zmodernizovaná prvá časť Karlovesko-dúbravskej radiály bola dnes po určitom meškaní a s niekoľkými chýbajúcimi prvkami sprevádzkovaná. Druhá etapa sa už taktiež blíži k dokončeniu, hoci na spustenie premávky si chvíľu počkáme.

Čítať viac

Trať v Karlovej Vsi je otestovaná a čaká na spustenie

06.12.2019 15:55:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa už podľa všetkého skutočne blíži k dokončeniu. Na trati prebehli skúšky so starou aj novou električkou, Hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom teraz čaká na povolenie k predčasnému užívaniu trate. Nepotvrdené správy hovoria o spustení prevádzky 15. decembra.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi sa kolauduje, dokončená však nie je

26.11.2019 16:30:00 Adrian Gubčo

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je dráhovým a špeciálnym stavebným úradom zodpovedajúcim za električkové trate v Hlavnom meste, spustil proces kolaudácie prvých dvoch etáp modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Napriek tomu, trať v Karlovej Vsi má ešte ďaleko k tomu, aby bola plne dokončená a schopná prevádzky.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie Karloveskej radiály ide do finále

04.11.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Prvá časť modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály naberá finálne kontúry. Zhotoviteľ po položení koľají v celom úseku pristúpil k zhotoveniu koľajového zvršku, pričom na súvislých častiach sa už objavilo aj zazelenenie. Napriek tomu, stavba oproti pôvodným odhadom mešká, aktuálny termín dokončenia znie 17. november.

Čítať viac

Meškanie dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa predlžuje

02.10.2019 13:12:00 Adrian Gubčo

Keď bola pred začiatkom letných prázdnin spustená modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, Hlavné mesto avizovalo, že práce budú ukončené do konca septembra. Už nejakú dobu je však zrejmé, že sa tento prísľub nepodarí naplniť, preto Magistrát oznámil nový termín: prvá etapa modernizácie bude ukončená 17. novembra 2019.

Čítať viac

Ako postupuje modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály?

19.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Jedným z najvýznamnejších aktuálne rozbehnutých dopravných projektov v Bratislave je modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, dlhoočakávaný zámer, ktorý sa začal po viacerých odkladoch realizovať až v lete tohto roka. Napriek určitému omeškaniu stavba viditeľne napreduje.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály sa spustila

24.06.2019 08:50:00 Adrian Gubčo

V sobotu sa oficiálna začala komplexná modernizácia električkovej trate v mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka, teda Karlovesko-dúbravskej radiály. Pôvodná trať bola naposledy kompletne rekonštruovaná v roku 1992. Pozrite si zábery z posledného dňa prevádzky v starej podobe.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály

06.06.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava, spoločne so starostami dotknutných mestských častí, dnes predstavili detaily modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Realizácia dlhoočakávaného projektu sa spustí 22. júna 2019.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály sa odsúva na leto

22.01.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými dňami preletela médiámi správa, že dlhoočakávaná modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály je konečne na dosah ruky – prvé práce sa mali spustiť už v marci. Počas včerajšej tlačovej konferencie však Hlavné mesto túto informáciu dementovalo. Aká je nakoniec situácia?

Čítať viac

Súťaž na zhotoviteľa modernizácie trate v Karlovej Vsi má víťaza

14.11.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Portál iMHD.sk dnes informoval, že sú známe výsledky súťaže na zhotoviteľa modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Víťazom sa stalo konzorcium DK Radiála, ktoré ponúklo realizáciu úseku za cenu vyše 65 miliónov eur.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube