Author photoAdrian Gubčo 05.10.2020 15:05

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály ide do finále

Jeden z najväčších projektov rozvoja verejnej dopravy v Bratislave v posledných rokoch sa definitívne chýli k záveru. Hlavné mesto už požiadalo Bratislavský samosprávny kraj o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby štvrtej etapy modernizácie trate medzi tunelom a Molecovou ulicou. Po doterajšom meškaní sa zdá, že by sa avizovaný termín spustenia trate na konci októbra mal stíhať.

Zastávka Kráľovské údolie

Zastávka Kráľovské údolie

„Modernizácia električkovej trate v Karlovej Vsi a Dúbravke je významný dopravný projekt a blíži sa k spusteniu,“ potvrdil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. „Bratislavská župa dostala od hlavného mesta žiadosť o vydanie povolenia na predčasné užívanie. Ide o zložitý administratívny proces a robíme všetko pre to, aby sme povolenie mohli vydať čo najskôr.“

Bratislavský samosprávny kraj v tomto ohľade vystupuje ako špeciálny stavebný úrad pre dráhové stavby. Pred vydaním povolenia k užívaniu musia byť oslovení všetci účastníci konania, po ktorom bude nasledovať ústne prejednávanie a po doručení všetkých podkladov napokon aj vydanie povolenia na predčasné užívanie. Hlavné mesto každopádne predpokladá, že by sa električky mali do Karlovej Vsi a Dúbravky vrátiť 26. októbra.

Nido

Pôvodný termín dokončenia bol 11. september, zhotoviteľ, združenie DK Radiála, však nebol schopný dovtedy trať a súvisiace stavby dobudovať. Stavba má byť pripravená k preberaniu 15. októbra, do 26. októbra majú byť hotové aj ostatné objekty, dôležité pre prevádzku električiek. Na dokončenie nedorobkov má zhotoviteľ čas do 15. novembra.

Aktuálny stav prác priblížil aj primátor Matúš Vallo, ktorý taktiež prisľúbil, že s projektom súvisiace obmedzenia už nebudú trvať dlho. „Minulý týždeň sa dobetónoval posledný úsek jazdnej dráhy električky, prebiehajú posledné práce na dokončovaní zastávok MHD, začali sme s pokládkou rozchodníka od Tunela smerom do Karlovej Vsi, osadili sme nové stožiare trakčného vedenia, pracujeme na chodníkoch a začínajú práce na obrubníkoch či vrstvách vozovky, aby sa mohla premávka v smere do centra obnoviť v obidvoch pruhoch,“ vymenúva primátor.

Ako ďalej pripomína, „...Ostáva už iba niekoľko týždňov a rekonštrukcia, ktorá niekoľko mesiacov znepríjemňovala život vodičom aj cestujúcim, bude dokončená a doprava v meste sa stane rýchlejšou, pohodlnejšou a modernejšou.“ Dopravné obmedzenia súvisiace s modernizáciou totiž spôsobovali katastrofálne zápchy v Karlovej Vsi, pričom tieto sa dotkli individuálnej automobilovej dopravy aj verejnej, keďže sa omeškalo zavedenie buspruhov.

Po blížiacom sa dokončení projektu by to však malo byť minulosťou. Podľa Hlavného mesta, po dokončení poslednej etapy, ktorej realizácia sa spustila v máji tohto roku, sa  „cestujúci môžu tešiť na nové bezbariérové zástavky, moderný mobiliár, či elektronické tabule“, teda na vyšší komfort cestovania. Magistrát pripomína aj fakt, že veľká časť trate je zazelenaná.

 

Prestupná zastávka na Riviére patrí k najvýznamnejším zlepšeniam, ktoré modernizácia priniesla

 

Obyvatelia dvoch stredne veľkých mestských častí tak budú môcť po vyše roku a štvrť konečne a bez obmedzení využívať novú trať, ktorá má byť etalónom nového štandardu v tvorbe daného typu stavieb. Hoci podstatná časť projektu bola naplánovaná a naprojektovaná ešte v minulosti, aktuálne vedenie mesta urobilo určité dizajnové úpravy, vďaka ktorým sa zvýšil štandard zastávok. Cieľom mesta je totiž pritiahnuť do verejnej dopravy viac cestujúcich.

K tomu by mohlo mimoriadne prispieť zriadenie dvojice prestupných terminálov – v Dúbravke to je zastávka Záluhy (predtým Damborského), na ktorej bude umožnený tzv. prestup na hrane medzi električkami a autobusmi, kým v Karlovej Vsi to je Riviéra (predtým Molecova), kde sa zásadne zjednoduší prestup medzi električkami a linkami smerujúcimi na Dlhé Diely. Ľudia tak ušetria dôležité minúty, ktoré predtým strácali pri prechádzaní cez križovatky, a zvýši sa tým aj bezpečnosť.

V neposlednom rade, bezbariérové a zelené úpravy zvýšia využiteľnosť električiek pre širšie skupiny obyvateľstva a prispejú k lepšiemu zasadeniu trate do územia. Obzvlášť pozitívne je zazelenenie na Nábreží arm. gen. L. Svobodu, kde sa nachádzajú súčasné polyfunkčné komplexy, a na sídlisku, kde má zeleň prispieť k stíšeniu premávky.

S tým súvisí jeden z hlavných problémov trate, ktorých inak nie je málo. Okrem meškania sa totiž po dokončení prvých dvoch etáp ukázalo, že prechádzajúce električky vydávajú dunivý zvuk, ktorý sa tu dovtedy nevyskytoval. Jeho existenciu potvrdili aj odborné merania, čo Magistrát podnietilo k hľadaniu riešenia.

Tým mala byť kombinácia úprav konštrukcie trate spojená s kvalitným prebrúsením, čo sa údajne po prvých testoch potvrdilo. Magistrát však doteraz nešpecifikoval, ako bude situáciu riešiť pod tými časťami trate, ktorá je už zrealizovaná. Rozrezanie nosných dosiek na menšie segmenty, ktoré prinieslo zlepšenie, by totiž pravdepodobne prinieslo výraznejšie omeškanie dokončenia modernizácie a spustenia premávky.

Projekt tak poukázal aj na mnoho problémov, ktoré sa môžu pri zámeroch daného typu vyskytnúť, rovnako ako odhalil rezervy v projektovej príprave, podkladoch či plánovaní kompenzačných opatrení počas výstavby. Hlavné mesto pripravuje viacero podobných či ešte väčších projektov, kde bude potrebné sa výrazných komplikácií vyvarovať.

 

Významné časti trate boli zazelenané, vrátane úseku na nábreží, kde zeleň skutočne chýbala

 

Najaktuálnejším z týchto plánov je výstavba druhej etapy Nosného systému MHD, teda Petržalskej radiály. Spojnica dnešnej konečnej na Jungmannovej s Janíkovým dvorom by sa mala zrealizovať medzi rokmi 2021-2023, čo je pomerne šibeničný termín. Hlavné mesto to však musí stihnúť, ak chce na projekt získať financie z fondov EÚ, ktoré treba dočerpať do konca roka 2023.

Petržalská trať by mala priniesť ešte vyššiu úroveň súvisiaceho verejného priestoru a zastávok – tieto by mali ma napríklad zelené strechy. Opäť však ide o projekt, ktorý bol do veľkej miery prebratý ešte z minulých období. Úplne nové však budú dokumentácie k modernizácii RužinovskejVajnorskej radiály, ktoré budú v niektorých úsekoch spojené aj s revitalizáciou ulíc „od fasády k fasáde“, prinesú tak komplexnú úpravu celých častí mesta. Do projektov už vstupuje aj Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý organizuje participačné procesy v zasiahnutých lokalitách (napríklad na Krížnej).

Všetky tieto projekty majú priniesť postupnú zmenu obrazu Bratislavy z mesta, ktoré podporovalo predovšetkým individuálnu automobilovú dopravu, na mesto, založené na verejnej doprave a kvalitnom verejnom priestore. Veľká a idealistická ambícia však potrebuje byť potvrdená konkrétnymi a dobre zhotovenými realizáciami. Tie ostávajú problémom, čo ukazuje aj príbeh modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály.

 

Fotografie z 4.10.2020. Pozrite si modernizáciu Karlovesko-dúbravskej radiály vo fotoalbumoch.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Trať na NAGLS
  • Zelená trať pod River Parkom, kde ju sľubovali už vizualizácie z roku 2009
  • Zastávka Lafranconi
  • Zastávka Botanická záhrada
  • Nové výťahy na zastávke Botanická záhrada
  • Prestupný uzol Riviéra
  • Vyvýšený povrch na zastávke Riviéra
  • Nová zeleň na trati v Karlovej Vsi

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube