Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 22.07.2021 17:30

Hlavné mesto predstavuje výsledok verejného obstarávania na zhotoviteľa druhej etapy petržalskej radiály

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava vyhodnotil verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke – teda petržalskej električkovej trate. Momentálne najväčší dopravný projekt, zameraný na verejnú dopravu, má spojiť Jungmannovu ulicu s Janíkovym dvorom. Ponuka víťazného uchádzača musí ešte prejsť povinnými kontrolami, kým sa spustí samotná výstavba.

Article Big

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

V obstarávaní, kde bola rozhodujúcim kritériom cena, predložila najnižšiu cenovú ponuku skupina dodávateľov Združenie NS MHD PETRŽALKA. Hlavným členom konzorcia je Aldesa Construcciones Polska Spólka z organiczona odpowiedzialnościa, ostatnými členmi sú Aldesa Construcciones S.A.,  CEDIS a HANT BA. Električkovú trať so súvisiacou infraštruktúrou ponúkli vybudovať za 74.585.993,96 eur bez DPH.

Magistrát informoval aj o ďalších dvoch uchádzačoch. Druhú najnižšiu cenovú ponuku predložilo Združenie ICM-DUHA (hlavným členom je ICM S.p.A.) v hodnote 79.778.540,87 eur bez DPH. Tretiu najnižšiu cenovú ponuku predložilo združenie „Združenie Električka“ (hlavným členom je PORR s.r.o.) v hodnote 82.135.250,73 bez DPH. Do verejného obstarávania sa zapojilo ešte ďalších 5 uchádzačov. Poradie prvých troch nie je prekvapením, keďže už dávnejšie o tom informoval Denník E. V tom čase aj uviedol určité pochybnosti, súvisiace s jedným z členov víťazného konzorcia.

Advertising

V každom prípade, mesto upozorňuje, že aktuálne začína plynúť lehota na podanie námietky voči výberu víťazného uchádzača. V prípade, že nikto z neúspešných uchádzačov námietku v lehote nepodá, bude nasledovať kontrola procesu výberu Zhotoviteľa na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ak bude podaná námietka a bude jej vyhovené, opakuje sa napr. časť vyhodnotenia predložených ponúk. Celé verejné obstarávanie sa už opakovať s najvyššou pravdepodobnosťou nebude.

Pokiaľ bude proces úspešný a ÚVO dá pokračovaniu zelenú, nasledovať bude podpis zmluvy o dielo a hneď potom aj odovzdanie staveniska. Výstavbe už totiž nebude nič brániť v ceste. Hlavné mesto pôvodne predpokladalo, že by sa stavebné práce mohli spustiť v septembri (ak nerátame plané sľuby o dokončení električky v roku 2020 alebo 2021), dnes dúfa, že by to mohlo byť v priebehu októbra tohto roku. Ide o šibeničný termín, mesto sa totiž zaviazalo k dokončeniu projektu do konca roka 2023.

Projekt bude totiž z väčšej časti financovaný z eurofondov, a to v programovacom období 2014-2020. Pre projekty z tohto obdobia platí ešte možnosť N+3, čo znamená, že ich realizácia a financovanie môže dobiehať tri roky. Pokiaľ sa nepodarí trať dokončiť, mesto bude musieť získať financie aj z ďalšieho obdobia, čo by mohol byť problém. V skutočnosti však len teoreticky, keďže Ministerstvo dopravy a výstavby SR už podľa mesta prisľúbilo, že peniaze budú dostupné aj v ďalšom období a nevyčerpané prostriedky budú môcť byť využité na náhradné projekty.

Realizácia sa tak v určitej dobe nepochybne spustí, aj keď pôvodné termíny dodržané nebudú. Projekt prinesie rýchle električkové spojenie medzi centrom mesta a južným okrajom Petržalky. Nový úsek bude mať dĺžku 4,2 kilometra a vytvorených bude 7 zastávok, umiestnených tak, aby sa zabezpečili optimálne prestupy na autobusy. Trať bude úrovňová a z veľkej časti zazelenená. Súčasťou projektu je aj súbežná cyklotrasa v parametroch cyklodiaľnice, teda so šírkou 4 metre. Petržalka tak okrem kvalitného električkového spojenia získa aj cykloinfraštruktúru na najvyššej úrovni v Bratislave.

 

Trasovanie električkovej trate. Zdroj: iMHD.sk

 

Množstvo problémov a komplikácii pri príprave tohto úseku trate – na relatívne rovnej, stavebne pripravenej a v podstate ideálnej ploche – ukazuje, nakoľko náročné sú nové veľké infraštruktúrne projekty tohto typu. Ide pritom o električku, dopravný systém, s ktorým by mali byť v Bratislave bohaté skúsenosti. Napriek tomu bude trať v optimistickom prípade dokončená dlhé roky potom, ako sa o jej vzniku rozhodlo.

Hlavné mesto dnes uvažuje aj nad inými projektami, či už predĺženia existujúcich, alebo výstavby úplne nových radiál alebo tangenciál. Najznámejším prípadom je električková trať do nového centra mesta po Pribinovej a Košickej ulici. Tu narazila príprava na odpor Slovenského národného divadla a skupinky aktivistov, ktorí odmietajú vedenie trate popred a ponad priestory divadla. Keďže je SND vlastník pozemkov a zatiaľ trvá na svojom, plán sa dostal do slepej uličky – a to aj napriek tomu, že developer J&T Real Estate prisľúbil projektu finančnú podporu.

Advertising

Iné projekty sa týkajú vybudovania Prievozskej radiály, ktorá má výhľadovo pokračovať až do Podunajských Biskupíc či Vrakune, predĺženia Ružinovskej radiály k novej železničnej zastávke (TIOP) pri Astronomickej ulici, predĺženie Dúbravsko-karlovskej radiály do Borov alebo vybudovania tangenty, ktorá by prepojila Račiansku, Vajnorskú a Ružinovskú radiálu. Azda s výnimkou trate do Borov sú všetky zámery viac v rovine štúdií a úvah, ako konkrétnych projektov. Mesto sa zameriava na modernizácie existujúcich tratí, predovšetkým Ružinovskej a potom Vajnorskej.

Pri sledovaní pomalej prípravy mesta v tomto smere sa ukazuje fantazírovanie o iných dopravných konceptoch – či už ľahkom, alebo nebodaj aj ťažkom metre – ako extrémne naivné. Bratislava momentálne nemá ani len organizačné, nehovoriac o finančných kapacitách na tak náročné projekty. Oproti nim je predĺženie Petržalskej radiály v podstate jednoduchou záležitosťou, i tak trvalo aj súčasnému vedeniu mesta približne dva roky, kým sa dostalo k verejnému obstarávaniu.

Je na diskusiu, čo všetko sa dá zmeniť z úrovne mesta. Je pravda, že sa Magistrát pomerne dlho zaoberal dizajnovými úpravami Petržalskej radiály, čo odsunulo termín vydania všetkých povolení. Mnohé modifikácie sa dali pritom riešiť v rámci zmeny stavby pred dokončením. Takisto sa nezdá, že by bola Petržalská radiála od začiatku braná ako absolútna priorita. Na druhej strane, povoľovacie procesy a zdržujúce odvolania či pripomienky možno riešiť najlepšie legislatívne, aby na rýchlosť procesu nemali taký vplyv. Na to však treba zmenu Stavebného zákona.

Faktom ostáva, že nielen Bratislava potrebuje urýchlené zlepšenie možností pre prepravu vo forme ekologickej verejnej dopravy – najmä električiek, ale aj vlakov, trolejbusov alebo bicyklov. Doprava je považovaná za hlavného znečisťovateľa ovzdušia v meste a využívanie fosílnych palív je niečo, čo musí čím skôr odísť do histórie. Ak sa však bude pri každom väčšom projekte opakovať nekonečný príbeh Petržalskej radiály, negatívne javy tu ešte dlho ostanú. Najväčším nepriateľom predstáv o lepšom a zdravšom meste sme nakoniec my sami s neustálymi diskusiami, byrokraciou a obštrukciami.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Výstavba električkovej trate v Petržalke sa môže spustiť v roku 2022

10.06.2021 17:05:53 Adrian Gubčo

Výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke, teda predĺženia petržalskej radiály, sa môže v horšom prípade spustiť až v roku 2022. Pripustil to primátor Bratislavy Matúš Vallo v rámci pondelňajšej verejnej diskusie k projektu Domino. Na projekt práve prebieha verejné obstarávanie, pričom prebieha kontrola ponúk od jednotlivých uchádzačov.

Čítať viac

Ponuky na zhotovenie druhej etapy Petržalskej radiály boli uzavreté, realizácia môže byť ďaleko

24.03.2021 10:27:00 Adrian Gubčo

DOPLNENÉ V priebehu včerajška bolo ukončené predkladanie cenových ponúk v rámci verejného obstarávania na vybudovanie druhej etapy Nosného systému MHD, teda pokračovania električkovej trate v Petržalke. Ponuky predložilo 8 uchádzačov, pričom mesto ich bude teraz vyhodnocovať. Podľa zistení Denníka E však v tomto procese hrozia komplikácie.

Čítať viac

Hlavné mesto pripúšťa omeškanie električky v Petržalke

28.01.2021 09:57:58 Adrian Gubčo

Už o niečo dva týždne by sa mali odovzdávať ponuky v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD – teda predĺženia električkovej radiály. Harmonogram priebehu obstarávania a realizácie je nastavený tak tesne, že je celkom možné, že sa projekt nestihne dokončiť do sľúbeného konca roka 2023. Magistrát preto pripravuje krízový scenár.

Čítať viac

Stihne sa postaviť električková trať v Petržalke?

07.01.2021 09:30:00 Adrian Gubčo

Jedným z najdôležitejších rozvojových zámerov Hlavného mesta na najbližšie roky je výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Keďže ide o projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie, mesto musí stihnúť trať dobudovať do konca roka 2023. Je to reálne?

Čítať viac

Hlavné mesto vyhlásilo súťaž na zhotoviteľa druhej etapy Petržalskej radiály

21.10.2020 11:11:00 Adrian Gubčo

V priebehu tohto týždňa sa konečne spustila súťaž na zhotoviteľa pokračovania električkovej trate v Petržalke, kľúčového projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave. Hlavné mesto musí vybrať zhotoviteľa čím skôr, aby stihlo novú dopravnú líniu zrealizovať čo najskôr. Projekt má byť dokončený do konca roka 2023.

Čítať viac

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

20.10.2020 12:15:10 Adrian Gubčo

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

Čítať viac

Predĺženie petržalskej električkovej radiály má stavebné povolenie

29.06.2020 08:33:00 Adrian Gubčo

Príprava výstavby asi najdôležitejšieho aktuálneho projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave dosiahla ďalší dôležitý míľnik: Stavebný úrad v mestskej časti Petržalka vydal stavebné povolenie pre druhú etapu Petržalskej radiály, ktorá prepojí dnešnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovym dvorom. Povolenie ešte musí nadobudnúť právoplatnosť.

Čítať viac

Projektová dokumentácia druhej etapy Petržalskej radiály je dokončená, čoskoro by sa mala začať súťaž na zhotoviteľa

22.05.2020 11:25:00 Adrian Gubčo

Asi najdôležitejší pripravovaný projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave – druhá etapa Nosného systému MHD, lepšie známa ako pokračovanie Petržalskej radiály – sa krok po kroku blíži k začiatku výstavby. V priebehu apríla projektant odovzdal dokumentáciu pre realizáciu stavby, čo je prakticky posledný krok pred štartom súťaže na zhotoviteľa a následnou výstavbou.

Čítať viac

Druhá časť petržalskej električky žiada o stavebné povolenie

08.08.2019 10:25:00 Adrian Gubčo

Jeden z najočakávanejších dopravných projektov v metropole za posledné desaťročia je o krok bližšie k plnému dokončeniu. Hlavné mesto požiadalo petržalský Stavebný úrad o stavebné povolenie k predĺženiu petržalskej električkovej radiály, teda k tzv. druhej etape Nosného systému MHD. Do spustenia výstavby však ešte ostávajú približne dva roky.

Čítať viac

Územné rozhodnutie pre petržalskú električku je potvrdené

10.05.2019 08:28:00 Adrian Gubčo

Enormne dôležitý projekt predĺženia petržalskej električkovej radiály, tzv. II. Etapa Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (MS MHD), získal jedno z kľúčových povolení. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala mestská časť Petržalka ešte v októbri 2018, voči nemu sa však odvolalo viacero účastníkov. Okresný úrad však odvolania zamietol a rozhodnutie tak získalo právoplatnosť.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube